Pražský železniční den

Národní technické muzeum v sobotu 12. září 2020 na Pražský železniční den zpřístupní areál budoucího Muzea železnice a elektrotechniky NTM na Masarykově nádraží. Pro návštěvníky je připraven zajímavý program přímo v areálu a jízdy parního vozu Komarek ze sbírky NTM ve dvou trasách z Masarykova nádraží. Ve stejný den mohou zájemci před Národním technickým muzeem na Letné sledovat start automobilové soutěže Rallye Vltava.

V letošním roce si připomínáme několik významných výročí. Před 175 lety přijel do Prahy první vlak, před 175 lety bylo tedy také otevřeno Masarykovo nádraží a před 170 lety byl uveden do provozu Negrelliho viadukt.  28. září pak uplyne 110 let od otevření prvních expozic Národního technického muzea ve Schwarzenberském paláci. V sobotu 12. září si tak připomínáme historii, ale především chceme návštěvníkům představit v areálu NTM na Masarykově nádraží budoucnost – projekt Muzea železnice a elektrotechniky NTM,“ uvedl generální ředitel NTM Karel Ksandr.

V areálu Národního technického muzea na Masarykově nádraží, v památkově chráněných objektech bývalých dílen, čeká na návštěvníky na Pražský železniční den zajímavý program. Při prohlídce areálu se seznámí s projektem nového muzea, které v tomto prostoru vznikne. Budoucí Muzeum železnice a elektrotechniky NTM, které bude otevřeno v roce 2028, si bude možné prohlédnout v plánech a vizualizacích. Z železniční sbírky NTM bude vystaven salonní vůz Františka Ferdinanda d´Este Aza 1-0086 z roku 1909, salónní vůz prezidentů ČSSR Aza 061 z roku 1968, lokomotiva T478.1010 zvaná Bardotka z roku z roku 1967 a lehátkový vůz s bufetovým oddílem řady BRcm z roku 1984.

Především mladší návštěvníci se budou moci s železniční tematikou seznámit hravou formou. Národní technické muzeum v současnosti realizuje moderní edukační projekt Startin, podpořený z ESF, který je zaměřený na podporu přípravy žáků ke vstupu na trh práce (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání; Inkluze s Národním technickým muzeem, reg. číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004500). Ze čtyř nových moderních vzdělávacích programů pro školy, které v rámci projektu vznikají, budou prezentovány aktivity z tématu energie, konkrétně energie a železnice. Zájemci si budou moci vyzkoušet na modelu stanoviště strojvedoucího parní lokomotivy práci topiče, díky modelu kolejové dráhy pochopí, proč se vlak udrží na kolejích i v zatáčce, a při další aktivitě si vyzkouší, jak brzdí vlak. Projekt Startin a práci s pomůckami představí návštěvníků tým zkušených lektorů.

Parní motorový vůz Komarek ze sbírky NTM bude vozit zájemce na dvou různých trasách: Praha Masarykovo nádraží – Praha-Dejvice a vyhlídková trasa po Negrelliho viaduktu. Jízdenky se budou prodávat přímo ve voze, předprodej není zajištěn. Vůz odjíždí ze železniční stanice Praha Masarykovo nádraží. Více https://pid.cz/prazsky-zeleznicni-den-2020/. Pražský železniční den je součástí Regionálního dne železnice 2020.

Parní motorový vůz M 124.001 Komarek byl vyroben v roce 1903 v Ringhofferově vagonce na Smíchově. Jedná se o jeden z nejvzácnějších exponátů železniční sbírky NTM, který spojuje v jednom vozidle lokomotivu a osobní vagon, a jako jediný vůz tohoto typu z našich tratí se dochoval dodnes. Jeho význam překračuje hranice České republiky. Vůz Komarek byl po náročné rekonstrukci v roce 2016 zprovozněn.

Viz https://pid.cz/prazsky-zeleznicni-den-2020/.

Pražský železniční den 12. září 2020 v prostorách budoucího Muzea železnice a elektrotechniky NTM na Masarykově nádraží:
otevřeno: 9.00 až 18.00, vstup zdarma

Návštěvníci programu v areálu Národního technického muzea budou mít možnost zakoupit publikace NTM a drobné předměty s železniční tematikou. Rádi bychom upozornili především na publikaci „Fenomén Ringhoffer. Rodina, podnikání, politika“, která je nominována na cenu Gloria musaealis jako muzejní publikace roku 2019.

Na sobotu 12. září 2020 zveme zájemce o automobilovou historii před Národní technické muzeum na pražskou Letnou, kde v 9 hodin startuje automobilová soutěž Rallye Vltava. Soutěž pod názvem „Ideální stopou Rallye Vltava 2020“ navazuje na tradici rallye z roku 1960.  Vozy a jejich posádky můžete vidět také na trati jízdy: 11:00 | cíl I. etapy – Buš u Slap, 13:30 | cíl II. etapy – Cholín (autokemp), 13:30 | cíl III. etapy a soutěže + jízda zručnosti – Praha–Letenská pláň. Více http://www.rallye-vltava.cz/.

Autor:
Vydáno: