Pozvánka na přednášku v Zoo Ostrava

Zoologická zahrada v Ostravě je prostřednictvím záchranných programů a spolupráce s Vulture Conservation Foundation (VCF) zapojena do záchrany všech čtyř druhů supů vyskytujících se v Evropě – supa hnědého, supa bělohlavého, orlosupa bradatého a supa mrchožravého. Na březnové přednášce z cyklu Zajímavosti ze světa zoologie budou představeny dva z těchto projektů – pro orlosupy bradaté a supy mrchožravé.

Mezinárodní projekt Návrat orlosupa bradatého do Alp, který probíhá již téměř 40 let, je úžasným příkladem nezměrného úsilí a spolupráce všech participujících institucí i jednotlivců, díky čemuž se podařilo v lidské péči přirozeně odchovat a do volné přírody vypustit již více než 250 mladých orlosupů. Oproti tomu počty supů mrchožravých v přírodě rapidně klesají. Útočištěm globálního významu tohoto ohroženého druhu se zdá být Omán na východě Arabského poloostrova. Informací je však velmi málo, proto VCF navázala v roce 2012 spolupráci s ománskou vládou, neziskovými organizacemi i experty-jednotlivci za účelem zmapovaní situace a získání lepšího přehledu o počtech hnízdní populace a pohybech migrujících supů.

Více se o aktuální situaci obou druhů dravců ve volné přírodě, o zapojení Zoo Ostrava do záchranných projektů i o úspěších a důležitosti mezinárodní spolupráce dozvíte již tuto středu. Přednášet bude zooložka Adéla Obračajová, která záchranné aktivity okolo supů v ostravské zoo koordinuje.

Název přednášky: Alpy i Arábie: Mezinárodní spolupráce Zoo Ostrava na ochraně ohrožených supů

Přednášející: Adéla Obračajová, Zoologická zahrada Ostrava

Termín: středa 2. března 2016 od 16:00 hod.

Místo konání: POZOR ZMĚNA – výukové centrum zoo

Vstup na přednášku je zdarma.

Autor:
Vydáno: