Pozvánka na přednášku v zoo

Už více než sto let se první dubnový den slaví na mnoha místech na světě jako svátek všeho ptactva. Zhruba stejně dlouhou dobu trvalo, než na území České republiky opět zahnízdili majestátní orli skalní, kteří zde byli na přelomu 19. a 20. století člověkem zcela vyhubeni.

A toto hnízdění bylo úspěšně! Za pár měsíců tak symbolicky oslavíme první rok života prvního orlího mláděte vylíhnutého na území České republiky po 100 letech. Je to výsledek nezměrného úsilí řady lidí, kteří před osmi lety spustili projekt Návrat orla skalního do České republiky. V průběhu něj bylo do přírody Beskyd a Oderských vrchů vypuštěno celkem 23 mladých orlů. Projekt realizuje ZO ČSOP Nový Jičín – Záchranná stanice v Bartošovicích na Moravě ve spolupráci se Správou Chráněné krajinné oblasti Beskydy a Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky. Na projektu participuje také ostravská zoologická zahrada.

O osudu vypuštěných orlů, o rodičích prvního mláděte a o dalším průběhu projektu bude zasvěceně povídat známý ornitolog Ota Závalský, který je od začátku realizace projektu významným členem orlího týmu.

Termín přednášky: středa 2. dubna v 16:00 hod. ve výukovém centru zoo, vstup na přednášku je zdarma.

Přednáška je realizována za finanční podpory Moravskoslezského kraje.

Autor:
Vydáno: