Pozvánka na přednášku: Přírodní biotopy Ostravska

Zveme Vás do ostravské zoologické zahrady na další přednášku z cyklu Zajímavosti ze světa zoologie, na níž se tentokrát můžete přesvědčit, že i na území Ostravy se nacházejí velmi cenné a vzácné přírodní lokality.

Pozvánka na přednášku: Přírodní biotopy Ostravska

Geologické, klimatické a další přírodní podmínky formovaly přírodu na Ostravsku, které leží na mezním území Českého masívu a Karpat. Velké změny vegetace nastaly kolonizací Ostravské pánve v 13.-14. století a pokračovaly industrializací počátkem 19. století. Současná vegetace je výsledkem dlouhodobého působení člověka na krajinu… Výjimečnosti ostravské krajiny představí Zdenka Rozbrojová z Ostravského muzea.

Název přednášky: Přírodní biotopy Ostravska
Přednášející: Zdenka Rozbrojová, Ostravské muzeum
Termín: středa 7. března 2018 od 16:00 hod.
Místo konání: přednáškový sál u vstupu do zoo

Autor:
Vydáno: