Pozvánka do muzea

Národní technické muzeum vstoupilo do letošního roku jako čtvrté nejnavštěvovanější muzeum u nás a velký zájem návštěvníků pokračuje i v letních měsících.

Na srpen i září zveme návštěvníky na bohatý program, který jsme připravili.

Ve středu 6. srpna a všechny další srpnové středy čeká nejen na malé návštěvníky Národního technického muzea promítání oblíbených večerníčků v kinosále muzea. Akce navazuje na dlouhodobou spolupráci s Českou televizí.

Na sobotu 16. srpna je připraven Den s výstavou Hudba ve spirále, kdy budou probíhat soutěže a komentované prohlídky výstavy na téma vývoj gramofonového průmyslu v Čechách a na Moravě v letech 1890 až 2014. Poslední prázdninový víkend 30. a 31. srpna se pro návštěvníky otevřou dveře Železničního depozitáře NTM v Chomutově, kam je možné v rámci akce S párou z muzea do muzea za železniční historií přijet parním vlakem z železničního muzea ČD v Lužné.

Návštěvníky Národního technického muzea zveme do budovy na Letné na čtyři krátkodobé výstavní projekty: Naše moře…Rakousko-uherské válečné námořnictvo; Život kostelů Broumovska; 50 let automobilu Škoda 1000 MB a Hudba ve spirále. Samozřejmě nechybí tradiční nabídka Národního technického muzea, a to 14 unikátních expozic, včetně atraktivní součásti expozice Hornictví, dlouho očekávaného Rudného a uhelného dolu, nebo nejnovější expozice s názvem Televizní studio.

Pestrá nabídka bude pokračovat i v září, kdy výstavy rozšíří projekt vzešlý ze spolupráce s Velvyslanectvím Slovinska v Praze, který představí osobnost Janeze Puhara, jenž se zapsal do dějin fotografie, když se mu jako prvnímu na světě podařilo vytvořit fotografii na skle. S výstavou je spojena 5. září přednáška a během září několik fotografických workshopů. 8. září mohou návštěvníci oslavit výročí narození Antoníny Dvořáka ,,mezi mašinkami“. Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy v Praze uvede Mši D-dur „Lužanská“ a kompletní Biblické písně z Dvořákova díla v Dopravní hale muzea. Vstup na koncert činí 90 Kč.

20. a 21. září již po druhé proběhne v Národním technickém muzeu za spolupráce se společností Elektrowin Recyklační víkend. Všichni návštěvníci, kteří o tomto víkendu přinesou starý elektrospotřebič a odevzdají ho na stánku u vstupu do budovy, budou odměněni věcným dárkem a mohou navštívit muzeum včetně expozice Technika v domácnosti za zvýhodněné vstupné. Zvýhodněné vstupné, pro všechny v hodnotě 50 Kč, čeká na návštěvníky muzea také 28. září, kdy si připomeneme výročí otevření expozic Národního technického muzea ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech v roce 1910.

Autor:
Vydáno: