Plachetnice Niké a její osudy

V dopravní hale vystavilo Národní technické muzeum jeden z pokladů své lodní sbírky, jachtu Ni-ké, kterou postavil slavný český mořeplavec Richard Konkolski a v polovině 70. let s ní obeplul svět. Jednalo se o mimořádný sportovní i cestovatelský úspěch. Ve své době byla Niké druhou ne-jmenší lodí, která cestu kolem světa zdolala, a Richard Konkolski první Čech, který ji samostatně uskutečnil. Výstavu doprovází projekce dokumentárních filmů.

Plachetnice Niké a její osudy

Ředitel muzea Dopravy NTM Arnošt Nezmeškal k výstavě uvádí: „Plachetnice Niké vypráví v této výstavě nejen příběh svého vzniku a dobrodružných plaveb kolem světa. Možná ještě zajímavější je totiž ukázka odhodlání a nezdolné vůle jejího tvůrce, který byl nucen k uskutečnění svých mořeplaveckých snů si nejen sám postavit loď, ale též vybojovat mnoho bitev s úřady, aby mohl své tužby naplnit. Díky tomu byl postaven před rozhodnutí vzdát se svých snů, nebo opustit svou milovanou rodnou zem. Zvolil nakonec emigraci, ale zůstal vlastencem a vždy plul pod československou vlajkou.“

Niké postavil Richard Konkolski v panelovém bytě v Bohumíně v roce 1968. Naše země neměla příliš velkou tradici námořního jachtingu, a tvůrce lodi Richard Konkolski proto vycházel ze stavebních plánů polského původu. Aby mohl na mezinárodní scéně reprezentovat socialistický stát, musel Niké převést do majetku Železáren a drátoven Bohumín, kde byl členem jachetního oddílu.  V červnu 1972 Niké vystartovala v závodě osamělých mořeplavců přes Atlantik – OSTAR 72. Z cíle, amerického New- portu, pokračoval Konkolski v sólo plavbě kolem světa. Urazil vzdálenost 41 000 námořních mil s denním průměrem 100 mil. Plul přes bezvětrná pásma, podél Velké korálové bariery a přes bezvětrnou oblast Indonésie. Dobrodružná plavba osamělého mořeplavce Richarda Konkolského a plachetnice Niké byla úspěšně ukončena 11. července 1975. Tehdy šlo o druhou nejmenší loď historie, která úspěšně obeplula svět.

V roce 1976 se Richard Konkolski s Niké zúčastnil dalšího ročníku závodu osamělých mořeplavců přes Atlantik OSTAR 76. Vynikajícím časem získali 2. místo v handicapovém hodnocení ze 125 přihlášených závodníků. Pro další plavby si Richard Konkolski postavil již dokonalejší loď pojmenovanou Niké II. a aby mohl dále závodit, zvolil emigraci. Původní Niké ležela několik let ve skladu. Později byla prodána do soukromých rukou. Noví majitelé s ní ztroskotali na Jadranu, ale loď byla přivezena zpět do České republiky. Po roce 2000 Niké získal Český svaz jachtingu, který ji nechal opravit, přičemž díru v boku lodi upravil na okno umožňující nahlédnutí do podpalubí lodi. Díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR mohlo Národní technické muzeum v roce 2004 loď zakoupit do sbírek.

Technické údaje Niké: celková délka 742 cm, délka ve vodorysce 682 cm, maximální šířka 231 cm, šířka ve vodorysce 213 cm, výtlak 1, 686 t, základní plocha plachet činí 23,14 m², ponor 135 cm. Průměrná rychlost během celé plavby kolem světa 7,5 km/h, maximální dosažená celodenní průměrná rychlost 13 km/h.

Výstava se koná v dopravní hale muzea od 6. září do 31. prosince 2017

Autor:
Vydáno: