Píseckou bránu obsadí malí i velcí indiáni

Na dobrodružnou cestu mezi indiány lákají v sobotu 24. září Podzimní hrátky s podtitulem festival pro neposedné děti a znavené rodiče. V okolí Písecké brány na Hradčanech vyroste indiánské ležení s řadou stanovišť, kde si děti i rodiče vyzkoušejí indiánské zvyky a hry zručnosti a zábavnou formou se seznámí se životem indiánů. Odpolední program od 13 do 19 hodin je pro celou rodinu zdarma.

Píseckou bránu obsadí malí i velcí indiáni

Děti si vyzkoušejí život v tee-pee, střelbu lukem, skupinové bubnování, zatancují si indiánské tance nebo si vyrobí indiánské čelenky a další výrobky. Festivalová soutěž Indiánská stezka dovede malé návštěvníky až k tvůrčím dílnám a láká na hodnotné ceny pro vítěze. Rodičům i dětem jsou věnovány koncerty jihoamerických indiánů, cestovatelská přednáška Nadace Inka či posvátný indiánský tanec pow-wow. Podrobné informace jsou k dispozici na www.podzimnihratky.cz a na facebooku.

„Letošní Podzimní hrátky jsme zasvětili indiánům obou amerických kontinentů a odreagovat se mohou nejen děti“, dodává k festivalu Vladana Rýdlová, předsedkyně pořádacího spolku Porte.  Vedle hlavní programové nabídky si návštěvníci letošních Podzimních hrátek vyzkouší i nesoutěžní tvůrčí a dovednostní aktivity ve stanovištích partnerů akce. S literaturou o indiánech se mohou seznámit v Bibliobusu Oskar Městské knihovny v Praze, nebo se zapojit do projektu Rosteme s knihou. V Písecké bráně bude navíc ke zhlédnutí tematická výstava. Vítězové soutěžní trasy Indiánská stezka si na závěr festivalu odnesou zajímavé ceny.

PODZIMNÍ HRÁTKY - Indiánské léto, VI. ročník festivalu pro neposedné děti a znavené rodiče
24. září 2016, Písecká brána a okolí, K Brusce 5, Praha 6 (2 minuty od stanice metra Hradčanská)

13:00  slavnostní zahájení, vyhlášení indiánské soutěžní trasy šamanskými bubny
13:30 – 18:00  dva koncerty jihoamerických indiánů, posvátný tanec pow-wow, cestovatelská přednáška Nadace Inka
17:30 losování výherců festivalové soutěže, slavnostní předání cen
19:00  ukončení festivalu

Projekt se koná za finanční podpory MČ Praha 6 a Hlavního města Prahy. Záštitu nad festivalem převzal Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6.

Písecká brána
Zrekonstruovaný barokní objekt Písecká brána, v atraktivní lokalitě blízko Pražského hradu, je oblíbeným kulturním a veřejně společenským centrem Prahy 6, kde se konají výstavy, svatby, společenská setkání, koncerty, prezentace Prahy 6, oslavy výročí a státních svátků, charitativní akce pro postižené a vystoupení dětských souborů, škol a spolků Prahy 6, festivaly a tvůrčí dílny pro děti i dospělé. Celoročně je v Písecké bráně otevřena kavárna, v letním období se zahrádkou.  

Porte
Spolek Porte je dobrovolná, nezávislá, nestátní organizace sdružující členy na základě společných zájmů. Členové jsou odborníci z různých oborů s humanitním, technickým i sociálním vzděláním. Porte pořádá kulturní a společenské akce – festivaly, koncerty, výstavy, divadelní představení, besedy, vzdělávací a odborné cykly přednášek, společenská setkání, workshopy a podporuje kulturu jako celek.

Autor:
Vydáno: