České korunovační klenoty na dosah

Po 5 letech se do Brna vrací doposud nejúspěšnější výstavní projekt za dobu opětovného zpřístupnění této kulturní památky v roce 2007.

České korunovační klenoty na dosah

Příběh korunovačního kompletu je navždy spojený s dějinami české státu. Začal se psát společně s panovníkem Karlem IV., kdy byly – ke Svatováclavské koruně – postupně přidávány další artefakty, které dnes tvoří základ svatovítského pokladu nevyčíslitelné hodnoty. V průběhu staletí se u moci střídali panovníci, kteří měli vliv nejenom na současnou podobu našeho státu, ale také klenotů samotných. U veřejnosti je málo známý fakt, že středověké klenoty (koruna, žezlo a jablko) byly používány při korunovacích českých králů Karlem IV. počínaje až do počátku 17. století a naposledy je s nimi vyobrazen císař Matyáš Habsburský. V průběhu třicetileté války se pak dvě jejich části dostaly natrvalo do Vídně, kde jsou uloženy a vystaveny dodnes. Nové renesanční kusy – žezlo a jablko – byly vyrobeny v letech 1533–34 pro Ferdinanda I. Habsburského a tenkrát šlo o celý komplet soukromých klenotů, z nichž se však koruna nedochovala. Jeho pravnuk Ferdinand II. si je pak vybral – nepochybně pro jejich krásu – za oficiální státní klenoty místo dosavadních prostých gotických, Svatováclavská koruna jejich oficiální součástí samozřejmě zůstala pro svůj historický i symbolický význam a obrovskou hodnotu. Tento pozměněný komplet pak používali i další panovníci, jejichž životní cesty budou na výstavě také představeny.

Mistrovskou repliku Českých korunovačních klenotů a meče bude výjimečně možné vidět také s mistrovskou replikou středověkého žezla a jablka Karla IV. Svatováclavská koruna se tak pomyslně, po čtyřech stoletích, setká na jednom místě jak v původním kompletu i s korunovačním mečem, tak i s pozdějšími artefakty.

Příběhy vladařů a jejich osudy napříč pěti staletími budou návštěvníkům představeny formou informačních panelů a vyobrazení. K vybraným panovníkům doplníme exponáty ilustrující období jejich vlády (kopie zbraní, faksimile listin, makety pečetí, ukázku Řádu zlatého rouna, kopie slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště Ferdinanda II., repliku Pražského Jezulátka atd.).

Jak uvádí autor výstavy Mgr. Ing. Ondřej Rea: „Příběh korunovačních klenotů a osudy jednotlivých panovníků jsou lákavější více, než se na první pohled zdá. Výstavou chceme připomenout zajímavou část naší historie atraktivní a moderní formou.“

Ani dětští návštěvníci nezůstanou stranou. K vyzkoušení bude interaktivní královský trůn, anebo koruny pro malé krále a královny.

Autorem znamenitých replik čtyř korunovačních klenotů je jeden z nejlepších českých a evropských zlatníků, legenda mezi šperkaři – Jiří Urban, který realizoval šperky např. pro anglickou královnu Alžbětu II., kříž pro papeže Jana Pavla II., repliku císařské koruny Svaté říše římské a nedávno také repliky cášské a lombardské koruny. Na mnohasethodinové realizaci zlatnických prací se podíleli také slovenští šperkaři – manželé Cepkovi. Detaily postupů výroby zachycuje doprovodné video.

Vstupné: 150 Kč / 120 Kč / 90 Kč / 80 Kč
Letohrádek Mitrovských v Brně, 1. 2. – 26. 4. 2020, úterý – neděle 10.00 – 16.30
www.letohradekbrno.cz

Autor:
Vydáno: