Od nitě ke košili

Muzeum hlavního města Prahy pořádá od 17. 5. do 29. 10. 2017 v domě U Zlatého prstenu výstavu Od nitě ke košili / Textil a móda středověkých Pražanů. Výstava věnovaná textilnímu a barvířskému řemeslu v období 14. až 15. století provede návštěvníky celým procesem vzniku středověkých textilií a přiblíží jednotlivé výrobní postupy i vybavení tehdejší tkalcovské a barvířské dílny. Předvede také různé typy textilií a jejich praktické využití v běžném životě lidí v období vrcholného středověkui dobovou módu pražských měšťanů.

Ústředním exponátem výstavy je unikátní soubor 1593 fragmentů středověkých tkanin, objevených archeology v letech 2004–2008 v centru Prahy, ve středověkých smetištních vrstvách ze 14. a 15. století při výzkumu ve vstupních šachtách kolektorů v prostoru ulic Jungmannova, Vodičkova a Školská. Mezi vystavenými předměty najdeme také řadu originálních archeologických nálezů textilních nástrojů i výrobních zařízení z etnografických sbírek. Vývoj módních trendů přiblíží repliky oděvů pražských měšťanů z období 14. a počátku 15. století. Součástí výstavy jsou filmové dokumenty jednotlivých pracovních postupů a nechybí ani hmatová složka a místa, kde si návštěvníci sami mohou vyzkoušet některé postupy výroby textilu.

Textil provází člověka od mladší doby kamenné do dnešních dnů. Díky svým vlastnostem, jako jsou tepelná izolace, savost, hebkost, přilnavost i dekorativnost, našel široké uplatnění a stal se nenahraditelným jinými materiály. Také ve středověku byl textil nepostradatelnou součástí každodenního života – sloužil jako ideální materiál ke zhotovení oděvů i nejrůznějšího neoděvního vybavení a také jako znak společenského postavení jejich majitelů. Jedinečným zdrojem poznatků o středověkých textilních řemeslech, výrobě i dobové módě jsou archeologické nálezy textilu.

K výstavě je vydána stejnojmenná publikace.

S otevřením této výstavy se bude konat Mezinárodní sympozium pro archeologický textil NESAT XIII, které se uskuteční ve dnech 22.–26. 5. 2017 v budově Technické univerzity v Liberci. Jeho organizátory jsou Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., a Fakulta textilního inženýrství Technické univerzity v Liberci spolu se Správou Pražského hradu.

Doprovodné programy k výstavě:

Přednášky:
úterý 30. 5. 2017, 17:30, dům U Zlatého prstenu
PhDr. Helena Březinová, Ph.D.: Archeologické textilie jako pramen poznání historie textilní výroby

úterý 6. 6. 2017, 17:30, dům U Zlatého prstenu
Jan Šejbl, DiS.: Bourec morušový a hedvábné vlákno

úterý 27. 6. 2017, 17:30, dům U Zlatého prstenu
PhDr. Helena Březinová, Ph.D.: Poznání středověké textilní výroby na základě archeologických nálezů

úterý 5. 9. 2017, 17:30, dům U Zlatého prstenu
Bc. David Kohout: Středověké barvířství

úterý 3. 10. 2017, 17:30, dům U Zlatého prstenu
PhDr. Milena Bravermanová: Unikátní kolekce středověkých textilií z královské krypty katedrály sv. Víta na Pražském hradě

Komentované prohlídky:

PhDr. Helena Březinová, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR Praha v. v. i.
Mgr. Miroslava Šmolíková, Muzeum hlavního města Prahy
čtvrtek 1. 6. 2017, 17:30, dům U Zlatého prstenu
čtvrtek 15. 6. 2017, 17:30, dům U Zlatého prstenu
čtvrtek 7. 9. 2017, 17:30, dům U Zlatého prstenu
čtvrtek 5. 10. 2017, 17:30, dům U Zlatého prstenu

Lektorský program:

Od košile k niti

Program je určen pro ZŠ a SŠ.
Žáci budou pátrat po vzniku kusu středověkého oděvu. Během programu se seznámí se středověkým odíváním, poznají postupy výroby látek (předení, tkaní, barvení), řemesla potřebná pro tuto výrobu a přírodní materiály, které se na výrobu látek používaly. Program bude veden formou rozhovoru s lektorem a samostatné práce ve skupinách, žáci si vyzkoušejí některé techniky (předení na vřetenu, tkaní na mřížkovém stavu).

Program připravila a vede: Mgr. Barbora Zdrálková
Více informací o programu na: zdralkova@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč / žáka, pedagogický dozor zdarma
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 dětí).

Autor:
Vydáno: