Od Alexandra k Tamerlánovi

Výstavní projekt, který nemá u nás ani ve střední Evropě doposud žádnou analogii.

Od Alexandra k Tamerlánovi

Od Alexandra k Tamerlánovi / Válečná tažení na Hedvábné cestě
18. 12. 2014 – 28. 2. 2015
Vernisáž: 18. 12. v 17.30 hodin, Masarykovo náměstí (pódium). V případě nepříznivého počasí se vernisáž uskuteční v budově Ostravského muzea.

Kolegium odborníků na jednotlivé aspekty dějin vojenství v oblastech ležících na Hedvábné cestě se touto problematikou zabývalo intenzivně čtyři roky. Výsledkem je výstava, na jejíž realizaci se formou výpůjček či jinými formami spolupráce podílelo na 130 institucí z 20 států světa. Vůbec poprvé se podařilo zpracovat komplexní dějiny Hedvábné cesty na pozadí válečných událostí, které podstatu tohoto fenoménu, stejně tak jako všech oblastí, které na této legendární transkontinentální spojnici leží, od počátku měnily a tvarovaly.

Válečné události na Hedvábné cestě měly však přímý dopad také na dějiny Evropy a tudíž i našich zemí, což bude v rámci výstavy rovněž dostatečně akcentováno. Za připomenutí v tomto směru stojí např. období starověké Římské říše, neboť to byli hlavně římští legionáři, kteří na počátku našeho letopočtu střežili obchodní cesty nejen na Blízkém východě, ale též v jižní a střední Evropě. Našich zemí se přímo dotkla také další válečná tažení na Hedvábné cestě: boje s Avary, invaze maďarských kmenů, přímo odpovědných za pád Velkomoravské říše, později vpád mongolských jezdců, kteří se v roce 1241 jako lavina prohnali Slezskem, Moravou, Uhrami a Balkánem a v neposlední řadě události související s výboji osmanských Turků v Malé Asii i na Balkánském poloostrově, jež určovaly od konce 14. století až hluboko do novověku charakter vojenské a zahraniční politiky všech zemí střední a jihovýchodní Evropy.

Na výstavě bude prezentována široká škála předmětů nevyčíslitelné historické hodnoty. Z celkového počtu asi 300 předmětů lze uvést:

  • část hrobové výbavy tráckého válečníka z Čatalky v Bulharsku (1.-3. století),
  • doposud neznámé luxusní památky doby čínské dynastie Tchang (618–907) ze soukromých sbírek,
  • fascinující staromaďarský poklad z Nagyszentmiklós, v jehož sousedství bude vystaven korunovační meč uherských králů, zv. Svatoštěpánský (kolem roku 1000),
  • unikátní mramorová podobizna Alexandra Velikého, zobrazeného jako jeho mýtický prapředek Héraklés se lví kůží přes hlavu (Národní archeologické muzeu Athény),
  • unikátní modely části Velké čínské zdi, hradeb Konstantinopole, opevněné karavanseráje z dnešního Jordánska, opevněné strážní věže z Ázerbájdžánu a mnoho dalšího.

Výstava se koná ve spolupráci s Institutem pro studium hedvábné cesty.

 

Autor:
Vydáno: