Obrázky z Doudlebska a Zbudovských Blat

Jihočeské muzeum představuje v rámci nové výstavy "Obrázky z Doudlebska a Zbudovských Blat" unikátní dílo Aloise Terše (1910 - 1987). Expozice připomíná letošní 30. výročí úmrtí tohoto českobudějovického učitele a autora velkého množství cenných dokumentárních kreseb. "Učitel a amatérský výtvarník Alois Terš dokumentoval na přelomu 30. a 40. let minulého století pod vlivem Aloise Moravce a Ladislava Stehlíka lidovou architekturu Doudlebska a Zbudovských Blat. Některé stavby zachytil doslova v hodině dvanácté, krátce před tím, než podlehly přestavbám nebo byly zbořeny," říká garantka výstavy a etnografka Jihočeského muzea PhDr. Hana Soukupová.

Obrázky z Doudlebska a Zbudovských Blat

Půvabné a přesné Teršovy kresby odhalují celkový vzhled usedlostí i mnohé detaily, například štukovou výzdobu fasád nebo zakončení lomenic tzv. rohatinami. Terš dokumentoval i technické stavby, jako byly hamry, kovárny a mlýny, nebo drobné sakrální památky v krajině. Svá dílka doprovázel stručnými poznámkami, díky nimž se dnes dozvíme mnoho zajímavých informací o jednotlivých usedlostech včetně názvů podle někdejších majitelů. Jako matematik a systematický člověk věnoval Alois Terš velkou pozornost také uspořádání svého díla, dataci kreseb a jejich lokaci.

Teršův výtvarný archiv, uložený v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, zahrnuje především jeho skicáky, do kterých kreslil na různých místech našeho kraje (v okolí Trhových Svinů a Zlivi, v Českých Budějovicích, na Vodňansku a Písecku nebo na Šumavě), případně i v rodných západních Čechách. Jde o celkem 18 sešitů. Koncem 70. a na počátku 80. let se k nim Terš vrátil a na základě starších kreseb vytvořil pro výstavní účely několik cyklů, převážně z Doudlebska a Zbudovských Blat. Stovky dalších kreseb z jeho skicáků však zůstaly veřejnosti zcela neznámé.

Na výstavě se prezentují jak jeho původní kresby, tak i novější varianty, například výbor z velkých kartonových tabulí na téma doudlebská řemesla nebo obrazy ze Zbudovských Blat. Všem zájemcům o regionální historii připomínáme, že díky moderní technice bude na této výstavě také možné vůbec poprvé nahlédnout do skicáků Aloise Terše. Pro srovnání s dnešním stavem míst, která Terš zachytil ve 40. letech 20. století, pak připravil Petr Luniaczek soubor svých fotografií.

Na vernisáži výstavy - 15. června 2017 od 16:00 hodin vystoupí dětský folklorní soubor Doudlebánek a bude pokřtěna kniha Jana Štiftera, Daniela Kováře a Ivana Náprstka "Ten dům", odhalující příběh domu v českobudějovické Riegrově ulici 49, kde Alois Terš žil. Samotnou expozici lze pak navštívit od 16. června 2017 do 27. srpna 2017 denně (kromě pondělí), včetně svátků od 9:00 do 17:30 hodin. Vstupné: základní (25 Kč), snížené (15 Kč), rodinné (55 Kč).

Autor:
Vydáno: