O původu kódů: 30 let automatické identifikace u nás

Sdružení GS1 Czech Republic a Národní technické muzeum připomínají 30. výročí prvního načtení standardního čárového kódu EAN v československém maloobchodě ve výstavě, která bude k vidění v 1. patře muzea od 27. listopadu 2015 do 26. února 2016. Na její přípravě se podíleli pamětníci, experti ze současné praxe i vizionáři. Součástí výstavy je audiovizuální prezentace, interaktivní část i vědomostní soutěž.

O původu kódů: 30 let automatické identifikace u nás

Píp, píp, píp, píp, píp…

Povědomé pípnutí čtečky čárových kódů denně po celém světě zaznívá odhadem pětmiliardkrát.

Zajímá vás, kdy a kde byl čárový kód sejmut poprvé? Co se za ním skrývá? Kdy byl EAN načten poprvé u nás? Kdy vyrazil od kas obchodů na pomoc logistice, průmyslu, zdravotnictví a dalším oborům lidské činnosti? Jak se dostává z obalu výrobku na displej našich telefonů? A jaká je jeho budoucnost?

Před 40 lety vznikl v USA standard pro označování spotřebního zboží. Americkou normu UPC (Universal Product Code) brzy doplnil její evropský protějšek EAN (European Article Numbering). V roce 1983 byl tento standard zaveden v ČSSR jako v prvním státě východního bloku, o dva roky později se s kódem EAN setkali první českoslovenští spotřebitelé. Standard je využíván dodnes. A rozumí si s tím americkým – teprve nedávno byly oba systémy standardů sloučeny v jediný, celosvětově platný Systém GS1, spravovaný jedinou organizací GS1. Denně se s prvky Systému GS1 setkává naprostá většina populace planety. Zákazníkovi dnes přijde samozřejmé, že může snadno získat vybraný produkt třeba z druhého konce zeměkoule, rychle ho zaplatit a bez obav konzumovat či používat. Výrobci, obchodníci a jejich logističtí partneři si vzájemně vyměňují miliony standardních elektronických zpráv ročně. V případě defektu produktu je možno identifikovat a vysledovat zboží, které je nutné stáhnout z trhu. Pacienti jsou chráněni před nesprávnou medikací, radiofrekvenční čipy umožňují výrazně zvýšit přesnost, přehled a efektivitu nejen v průmyslové výrobě…To vše a mnohem, mnohem více je umožněno díky čtyřicetiletému vývoji standardů Systému GS1!

Výstava O původu kódů: 30 let automatické identifikace u nás vznikla díky spolupráci sdružení GS1 Czech Republic (nástupnická organizace EAN Československo, resp. EAN Česká republika) a Národního technického muzea a nastíní historii, současnost i budoucnost automatické identifikace a sdílení dat v dodavatelském řetězci pro maloobchod, zdravotnictví, ale také např. humanitární sektor. Kromě dvaceti čtyř informačních panelů a trojrozměrných exponátů bude pro návštěvníky připravena audiovizuální část a jako hlavní lákadlo – interaktivní sekce s kvízy a hrami. Návštěvníci se pak budou moci zúčastnit vědomostní soutěže o hodnotné ceny.

GS1 je mezinárodní neziskové sdružení s národními členskými organizacemi ve více než 110 zemích světa (správa Systému GS1 ve zbylých státech světa spadá pod Global Office GS1 sídlící v Bruselu). Hlavní činností GS1 je tvorba a implementace globálních standardů a řešení, jejichž cílem je zvyšování efektivity a přehlednosti logistických řetězců po celém světě a napříč průmyslovými sektory. Systém GS1 je celosvětově nejrozšířenějším souborem standardů v oblasti výroby, obchodu a logistiky.

Autor:
Vydáno: