O červených vejcích

"Tradiční jarní výstava v Jihočeském muzeu připomíná svým názvem starý a dnes už pozapomenutý regionální výraz pro velikonoční svátky, které se na jihu Čech v minulosti neobešly bez červeně barvených a zdobených vajec. Návštěvníkům představíme hlavně průřez naším bohatým muzejním fondem, kde je uloženo několik stovek kraslic. Chystáme rovněž bohaté ukázky lidových řemesel, workshopy, Velikonoční den v muzeu, tradiční předení velkopátečních nitek, pletení pomlázek s instruktáží nebo zábavný vzdělávací program pro školy. Součástí výstavy se můžete stát i Vy - přineste vlastní kraslici do muzea," říká garantka výstavy PhDr. Hana Soukupová.

O červených vejcích

EXPOZICE

Nejvíce jsou zastoupena vejce zdobená voskovou batikou, hlavně tzv. „straky“ z Doudlebska, které proslavila lidová tvůrkyně Marie Husarová z Křemže. Tradiční vzory nanášela nejen na vejce, ale i na hedvábné šátky a další textilie, což je zajímavý a ojedinělý příklad dalšího využití těchto motivů. Druhou velkou skupinou jsou batikované kraslice z Jindřichohradecka, vynikající tak jemnou a precizní kresbou, že si vysloužily název „krajkové“. Dokonalá práce a talent trpělivých autorek těchto malých uměleckých děl jsou obdivuhodné. Představíme rovněž zajímavé a neobvyklé exponáty jak ze sbírek Jihočeského muzea tak i několika dalších regionálních muzeí a pražského Národního muzea, jehož malá kolekce kraslic z celé republiky výstavu doplní. Každý, kdo by si chtěl tradiční vzory vyzkoušet, u nás najde bohatou inspiraci včetně ukázek unikátních vzorníků. Zároveň se návštěvníci seznámí s mnoha různými technikami zdobení velikonočních vajíček, jako bylo vyškrabování dekoru do obarvené skořápky, zdobení slámou nebo aplikace textilu, papíru, jezerní sítiny či bezové duše.

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ VÝSTAVY - PŘINESTE SI VLASTNÍ KRASLICI

Expozice nabídne také šanci všem, kdo se zdobení velikonočních vajíček věnují a chtěli by svá dílka ukázat veřejnosti. Ve výstavním sále totiž chystáme i prostor pro nejhezčí či nejoriginálnější návštěvnické kraslice. Způsob zdobení tak necháváme čistě na Vás. V případě zájmu doneste svou kraslici v krabičce / sáčku či jiném obalu na recepci Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51, České Budějovice). Nezapomeňte na štítek se jménem autora a případným popisem použité techniky.

UKÁZKY LIDOVÝCH ŘEMESEL (Barokní sál muzea, 1. patro - vedle výstavního sálu)
·         3. 3. sobota -  Eva Drančáková: frivolitky
·         6. 3. úterý  - Magdalena Šochmanová: kraslice, batika ( „husí kůže“ )
·         8. 3. čtvrtek  -  Jitka Sovová: velikonoční vejce netradičně
·         14. 3. úterý - Alena a František Reindlovi: velikonoční keramika
·         15. 3. čtvrtek - Bohdana Homolková: textilní hračky
·         17. 3. sobota - Ing. Pavel Sarauer: štípaná holubička
·         20. 3. úterý -  Jiří Drhovský: hračky, píšťalky
·         22. 3. čtvrtek - Jana Pulcová: velikonoční drobnosti
·         28. 3. úterý – Ivana Stará: kraslice - doudlebské straky; Alena a František Reindlovi: velikonoční keramika
·         29. 3. čtvrtek - Růžena Vinciková: kynuté pečivo ( jidáše, mětynky….) + kraslice
·       30. 3. Velký pátek – Tradiční předení velkopátečních nitek s Národopisným sdružením při JčM a pletení pomlázek s instruktáží (Martin Bach)

VELIKONOČNÍ DEN V MUZEU
V rámci výstavy pro Vás chystáme i speciální akci s bohatým programem pro celou rodinu - Velikonoční den v muzeu!
Termín konání: sobota 24. března 2018 od 9:00 do 17:00 hodin.
Místo konání: Hlavní historická budova muzea (Dukelská 1, 370 51, České Budějovice)
Vstupné: jednotné vstupné - 50 Kč / rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti) - 180 Kč. V ceně jsou zahrnuty všechny výstavy v muzeu. Slevy se neuplatňují.

Program:
·         10:00 - 12:00 hod. - Tvořivá dílna pro děti s velikonoční tematikou: zdobení vajíček reliéfní technikou, štráfkování (edukační místnost v přízemí)
·         10:00 - 12:00 hod. - Hry s jarní a velikonoční tematikou (např. koulení vajec), další hry: skákání přes gumu, přebírání, obruč, káča aj. (podle počasí buď venkovní prostor před budovou muzea nebo Barokní sál v 1. patře)
·         10:15 hod. - Komentovaná prohlídka velikonoční výstavy O červených vejcích určená pro dospělé (provádí garantka expozice: PhDr. Hana Soukupová)
·         13:30 hod. - Komentovaná prohlídka velikonoční výstavy O červených vejcích určená pro děti v doprovodu rodičů (provádí zaměstnanci edukačního oddělení muzea)
·         14:00 - 16:00 hod. - Workshop zdobení vajec: jarošovská krajka: Vlasta Nejedlá a její vnučky Natálie Tůmová a Anna Mikešová (edukační místnost v přízemí)
·         14:00 - 16:00 hod. - Kuličkiáda (venkovní prostor před budovou muzea)

Po celý den:
·         Ing. Pavel Sarauer – štípaná holubička
·         Růžena Vinciková – kynuté pečivo ( jidáše, mětynky….) + kraslice
·         Jiří Drhovský - hračky, píšťalky
·         Prohlídka velikonoční výstavy O červených vejcích (film Jarošovská vejce)
·         Na děti čeká ve výtvarném koutku množství vymalovánek s velikonoční tematikou.
·         Během dnes se můžete osvěžit v naší voňavé kavárně.

WORKSHOP PLETENÍ KOŠÍKŮ Z VRBOVÉHO PROUTÍ

V sobotu 10. března  a v neděli 11. března 2018 se můžete těšit na celodenní workshop pletení košíků z vrbového proutí (od 9:00 do 16:00 hodin) v přednáškovém sále Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51, České Budějovice). Workshop povede držitel Ceny hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic z r. 2015 - Jan Smrt. Kapacita: max. 15 osob. Vstupné: 250 Kč (v ceně jsou zahrnuty náklady na lektora a materiál na výrobu košíku). S sebou si přineste tyto vlastní pomůcky: kapesní nožík, zahradnické nůžky a šroubovák. Vše ostatní bude k dispozici na místě. Kapacita prvního workshopu je již naplněna. Druhý termín si lze rezervovat do 28.2. na: faktor@muzeumcb.cz

Velikonoční výstava O červených vejcích je přístupná od 1. března 2018 do 8. dubna 2018 (út - ne, svátky 9:00 - 17:30 hod.). Vstupné - základní: 25 Kč / snížené: 15 Kč / rodinné: 55 Kč.

Autor:
Vydáno: