Návrat (orlo)supů do přírody

Kolik druhů supů se vyskytuje v Evropě? Jak velké jsou jejich populace a co je v přírodě nejvíce ohrožuje? Kolik z těchto druhů chová ostravská zoologická zahrada a jak pomáhá s jejich návratem do přírody? Odpovědi na tyto otázky a další informace o těchto impozantních dravcích se dozvíte tuto středu na přednášce v Zoo Ostrava.

Návrat (orlo)supů do přírody

Supi představují významný článek v potravním řetězci. Coby mrchožrouti se zásadně podílejí na udržování "čisté" přírody bez těl uhynulých zvířat, která mohou být zdrojem nákazy a choroboplodných zárodků. V minulosti však byli tito majestátní dravci člověkem intenzivně pronásledováni. V důsledku ilegálního zabíjení nebo kladení otrávených návnad tak byli na mnohých místech vyhubeni. Středeční přednáška v ostravské zoologické zahradě představí aktuální situaci těchto majestátních dravců v Evropě – kolik druhů se zde vyskytuje a jaká je jejich šance na přežití, a dále zapojení ostravské zoologické zahrady do mezinárodních ochranářských projektů na posílení, příp. obnovu divokých populací supů a orlosupů.

Název přednášky: Návrat (orlo)supů do přírody
Přednášející: Adéla Obračajová, Zoo Ostrava
Termín: středa 7. listopadu 2018 od 16:00 hod.
Místo konání: přednáškový sál u vstupu do zoo
Vstup na přednášku je zdarma.
Přednáška je realizována za podpory Ministerstva životního prostředí a Moravskoslezského kraje.

Autor:
Vydáno: