Národní technické muzeum

Národní technické muzeum vstupuje do 107. roku své existence jako nejnavštěvovanější muzejní budova v České republice.

Národní technické muzeum letos existuje již 107 let a vstupuje do své čtvrté sezóny po znovuotevření jako nejnavštěvovanější muzejní budova v České republice.

Muzeum bylo v roce 1908 založeno především z iniciativy profesorů dnešního ČVUT a první expozice otevřelo dva roky na to ve Schwarzenbergském paláci na Pražském hradě. Nová budova na Letné dostavěná během druhé světové války muzeu plně nesloužila až do počátku 90. let a teprve v roce 2013 byla budova NTM po 75 letech plně dokončená a zařízená včetně 13 stálých expozic.

Návštěvnost 2011 – 2013
rok 2011 (15. 2. – 31. 12) - 294 003 návštěvníků
rok 2012 - 205 083 návštěvníků
rok 2013 - 210 004 návštěvníků

Od znovuotevření se Národní technické muzeum těšilo a těší nebývalému zájmu návštěvníků a zájem neupadá, protože během roku 2013 přibylo 6 nových expozic a za tento rok NTM připravilo 10 dalších výstavních projektů. Muzeum také pořádá řadu doprovodných programů a dalších mimořádných akcí. Tento fakt dokládá, že v roce 2013 muzeum přivítalo již 700 tisícího návštěvníka. Jsme potěšeni, že se jedná o nejnavštěvovanější muzejní budovu v České republice.

Aktuální nabídka NTM

Aktuálně mohou návštěvníci vidět kromě 13 stálých expozic výstavy „Osobní automobily Praga“, „Fontána znovuzrozená“, „Motocykly Ogar“ „Věda kontra viry“, „Nejkrásnější kniha“ a výstavu nominací „Czech Grand Designe 2013“. Tím náš výstavní plán v letošním roce nekončí, ale naopak začíná. Nosnou výstavou a tématem pro rok 2014 bude výstava s názvem „Naše moře…“s podtitulem Rakousko-uherské válečné námořnictvo. Národní technické muzeum se svojí výstavou snaží veřejnosti připomenout tuto dnes již zapomenutou kapitolu našich dějin. Výstava „Naše moře…“ je pořádána v rámci projektu „Velká válka“, který vznikl v souvislosti se stoletým výročím vypuknutí světového konfliktu.

Odvážně můžeme konstatovat, že ani v letošním roce se nebudete v Národním technickém muzeu nudit. Těšit se můžete na finále Českého poháru Mini-Z, specializované fotografické workshopy, workshopy v expozici Tiskařství, komentované prohlídky jednotlivých expozic, doprovodné aktivity k výstavě Naše moře a i letos se Národní technické muzeum připojí k Pražské muzejní noci. Velmi oblíbené jsou programy pořádané pro školy připravené pro žáky základních škol Enter s 12 tématy navazujícími na technické předměty a programy Kids‘lab vzniklé za spolupráce se společností Basf, které hravou formou uvádí malé žáky do oboru chemie.

Letošní novinkou pro naše návštěvníky budou speciální snížené vstupy. Vstupy se týkají mimořádných výročí spojených s historií Národního technického muzea a České republiky. Všichni návštěvníci budou mít možnost navštívit muzeum v těchto dnech za vstupné 50,- Kč.

Seznam výročí – vstupné za 50 Kč pro všechny návštěvníky
15.2.2014 – Výročí znovuotevření Národního technického muzea
28.3.2014 – Den učitelů
18.5.2014 – Mezinárodní den muzeí a galerií
5.7.2014 – Výročí Založení Národního technického muzea
28.9.2014 – Výročí prvního otevření expozic Národního technického muzea ve Schwarzenbergském paláci na Hradčanech
28.10.2014 – Vznik Československé republiky
18.12.2014 – Výročí úmrtí Václava Havla

Vědecká a výzkumná činnost

Národní technické muzeum je státní příspěvkovou organizací, která má vědeckou a výzkumnou činnost přímo zakotvenou ve své zřizovací listině. Výzkum a vývoj je podstatným předpokladem činnosti Národního technického muzea, neboť kromě vlastní výzkumné činnosti dané zaměřením a koncepcí muzea, tvoří badatelská a vědecká činnost nutnou platformu podporující odborné zázemí sbírek a expozic.

Vědecký výzkum se v Národním technickém muzeu opírá i o v mnoha aspektech unikátní sbírky shromažďované díky systematické práci několika generací muzejníků. V NTM tak v uplynulých letech vykrystalizovalo několik odborných pracovišť, jež se stala vůdčími ve svém oboru historického bádání.

Národní technické muzeum je příjemcem dotací na vědeckou výzkumnou činnost hned z několika zdrojů. Je řešitelem pěti projektů v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI. Vedle těchto programů je od roku 2008 příjemcem institucionální dotace na výzkumnou činnost tzv. podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj DKRVO, kde kritériem k přidělování příslušné finanční částky je počet dosažených bodů v RIV. Musíme konstatovat, že každoročně dochází k nárůstu bodové ohodnocení. V roce 2010 dosáhlo NTM bodového ohodnocení 631,505 bodů, v následujícím roce 669,773 bodů. Na základě dosažených bodu tak NTM na rok 2013 získala dotaci 2 029 000, na rok 2014 – 2 166 000 což je meziroční nárůst o 137 000,-Kč.

Centrum stavitelského dědictví v Plasích

Bývalý plaský pivovar v areálu někdejšího cisterciáckého kláštera v Plasích (okr. Plzeň-sever) prošel v minulém roce komplexní památkovou obnovou. Byla mu tak navrácena podoba z doby jako výstavby před více než sto lety. Stavební akce byla realizována od září 2012 do října 2013 a celkové stavební náklady se blíží 100 mil. Kč (bez DPH).

Stavební práce II. etapy projektu, kterou je památková obnova hospodářského dvora, budou zahájeny v nejbližších týdnech a měly by být ukončeny na konci letošního roku. Stavební náklady jsou předpokládány obdobné jako v případě I. etapy, tedy necelých 100 mil. Kč (bez DPH).

Souběžně jsou připravovány expozice a programová náplň pro oba památkové areály, tak aby celý adaptovaný komplex mohl být na jaře 2015 otevřen veřejnosti.

Projekt Národního technického muzea „Centrum stavitelského dědictví v Plasích“ je financován prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP) za spoluúčasti Strukturálních fondů EU a státního rozpočtu. Celkové náklady jsou přibližně 392 mil. Kč (přičemž dotace EU představuje 85%, zbývajících 15% je hrazeno ze státního rozpočtu ČR).

Autor:
Vydáno: