Národní kulturní památka

Mezi osmi kulturními památkami, které byly ve středu 8. července 2015 na návrh Ministerstva kultury ČR vládou prohlášeny za národní kulturní památky, se nachází tři exponáty ze sbírek Národního technického muzea.

Národní kulturní památka

Jedná se soubor dvou renesančních sextantů: sextant Josta Bürgiho a sextant Erasma Habermela a astronomické hodiny Engelberta Seigeho, předměty s vysokou kulturní hodnotou, které si mohou návštěvníci muzea na Letné prohlédnout v expozici Astronomie.

Bürgiho a Habermelův sextant patří k nejcennějším velkým astrometrickým přístrojům z období přelomu 16. a 17. století. Sextanty jsou dokladem vysoké úrovně vědy a konstrukce přístrojů v rudolfinské Praze, která byla důležitou křižovatkou v dějinách astronomie. Díky tomu, že se zde setkali vynikající vědci, Tycho Brahe a Johannes Kepler, se špičkovými mechaniky a hodináři, Jostem Bürgim a Erasmem Habermelem, vznikla v Praze díla, která významně ovlivnila vývoj astronomie. Zřejmě díky pozorování za pomoci Bürgiho sextantu sestavil Johannes Kepler zákony o pohybu planet.

Kabinetní orloj převora oseckého cisterciáckého kláštera, Engelberta Seigeho, je unikátním dokladem technického vývoje období 2. pol. 18. století, spojeným s nejmodernějšími poznatky soudobé astronomie. V orloji je zaznamenána sedmá planeta sluneční soustavy Uran, objevená W. Herschelem v roce 1781. Díky planetáriu a dvěma nebeským sférám patří Seigeho hodiny k nejvýznamnějším astronomickým přístrojům  18. století dochovaným v evropských sbírkách. Astronomicko-geografický orloj má díky složitému soustrojí mnoho funkcí – ukazuje změny polohy hvězd a planet, stav Slunce, měsíční fáze, uzly perigea a apogea, čas.

Národní kulturní památky tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství země, vztahuje se na ně nejpřísnější ochrana. Národní technické muzeum má ve správě kromě těchto tří národních kulturních památek i soubor pěti automobilů NW a Tatra, které jsou vystaveny v expozici Dopravy a mezi národní kulturní památky byly zapsány v roce 2006.  Pozornosti návštěvníků by neměl při prohlídce dopravní haly uniknout nejstarší automobil vyrobený u nás NW Präsident, vůz prezidenta T. G. Masaryka Tatra 80, slavná Tatra 87 cestovatelů Hanzelky a Zikmunda a vozy Tatra 11 a Tatra 77a. Významným exponátem expozice NTM Fotografický ateliér je Kynžvartská daguerrotypie ze sbírek Národního památkového ústavu, jedna z prvních fotografií, kterou věnoval vynálezce Louis Daguerre kancléři Metternichovi roku 1839.

Generální ředitel NTM Karel Ksandr vítá rozhodnutí vlády České republiky, kterým jsou prohlášeny tři exponáty NTM za národní kulturní památky. Nově prohlášené národní kulturní památky ze sbírek Národního technického muzea svým vědeckým významem totiž hluboce přesahují národní význam, neboť jsou dokladem vývoje světové astronomie.

Ve 14 expozicích Národního technického muzea je celkem vystaveno kolem 6 tisíc předmětů, tedy necelých 10 procent z jeho sbírkového fondu. Další předměty představuje muzeum ve svých krátkodobých projektech. Mezi vystavenými exponáty nalezne návštěvník mnoho významných předmětů, mezi nimi tedy nyní celkem devět předmětů zapsaných na seznam národních kulturních památek. Protože nabídka muzea je velmi pestrá a obsáhlá, připravili jsme od června letošního roku pro návštěvníky novinku, zvýhodněnou vstupenku se třemi vstupy do muzea a platností na půl roku.

Autor:
Vydáno: