Mým polem je svět

Výstava uspořádaná u příležitosti 110. výročí úmrtí zakladatele knihtiskařského impéria Johanna Steinbrenera (1835 – 1909) zavede návštěvníky do šumavského Vimperka, městečka, které se po Plzni stalo druhým místem v Čechách, kde byly tištěny knihy.

Mým polem je svět

Již v 80. letech 15. století ve Vimperku působil pasovský tiskař Johann Alakraw, který zde vytiskl první český kalendář. V polovině 19. století na vimperskou tiskařskou tradici navázal knihař Johann Steinbrener, když si ve svém rodném domě U Slona založil malou knihařskou dílnu a krámek. "Díky své píli, řemeslnému umu a vrozenému obchodnímu nadání z malého rodinného podniku vybudoval úspěšnou firmu, jejíž výrobky se vyvážely do celého světa," přibližuje náměstkyně ředitele Jihočeského muzea, vedoucí muzejní knihovny a garantka výstavy Mgr. Helena Stejskalová.

Modlitební knihy ze Steinbrenerovy produkce se dočkaly mimořádné obliby daleko za hranicemi českých zemí a byly vydávány téměř ve 30 jazykových mutacích, včetně indiánských a afrických domorodých jazyků. Stejné proslulosti dosáhly i vimperské lidové kalendáře či kolibří korány. Výstava představí Johanna Steinbrenera nejen jako úspěšného průmyslníka, ale též jako podnikavého hospodáře a filantropa. Navštívíme s ním světové průmyslové výstavy, zažijeme požár Vimperka, uvítáme císaře Františka Josefa I. a budeme přihlížet prudkému stavebnímu rozvoji města.

Pozornost bude věnována také osudu firmy po smrti jejího zakladatele v divokém 20. století. Prosperující podnik byl Steinbrenerovu rodu po druhé světové válce vyvlastněn, po roce 1948 znárodněn. Původní majitelé byli odsunuti do Rakouska, usadili se v Schärdingu, kde se jim přes mnohá úskalí podařilo rodinný podnik vzkřísit a provozovat dodnes. Vimperské tiskárny se v 50. letech staly součástí plzeňských tiskařských závodů Stráž. Díky své profesionalitě a vyhlášené kvalitě působily ve službách řady předních českých nakladatelství. Prosperující podnik však nepřežil nástup kapitalismu po roce 1989. Tiskárny Stráž byly zprivatizovány a v roce 2003 zanikly.

Výstava nabídne příjemné seznámení s tímto největším jihočeským knihtiskařstvím nejen prostřednictvím velkého množství reprodukcí a fotografií, ale i výběrem exponátů. Kromě řady knih z fondu Jihočeského muzea budou mimořádně k vidění i předměty ze Steinbrenerových tiskáren zapůjčené Muzeem Vimperska.

Autor:
Vydáno: