Momentální scéna v kavárně Bílá vrána

POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s., zahajuje podzimní kulturní sezónu projektu Momentální scéna. Tento projekt dává prostor lidem s hendikepem i bez, aby se mohli jakkoliv umělecky vyjádřit. Představení probíhají v kavárně Bílá vrána na Praze 1, zřízené o.p.s. POHODA. Tato kavárna je sociálním podnikem, který zaměstnává lidi s mentálním postižením. Zahájení podzimní sezóny Momentální scény proběhlo čtením autorské prózy lidí s postižením za účasti patronek akce Andrey Kerestešové a Dany Morávkové.

Momentální scéna v kavárně Bílá vrána

Svou prózu přečetl uživatel denního stacionáře POHODY Přemysl Kovář a Zdeňka Miková. Patronky akce Dana Morávková a Andrea Kerestešová přečetly pohádky Jiřího Šedého (autor s Downovým syndromem).  Jiří Šedý se pro nemoc nemohl účastnit, ale poslal krásnou zdravici, jejíž část citujeme: „Přeji nám, lidem jiným způsobem obdarovaným, abychom žili spolu s lidmi, kteří nás respektují, mají nás rádi, vědí, že jsme plnohodnotní lidé jako ti ostatní, že máme nadání, talent, svoje přání a tužby a že obohacujeme život lidí na naší krásné planetě Zemi.“  

Co vás čeká v Bílé vráně? Program Momentální scény:

12. listopadu – křest knihy Lucie Sunkové „Jak se máš Eliško“ – patronkami  režisérka Maria Procházková a herečka Linda Rybová
19. listopadu – Momentální divadlo - divadelní festival okrajových žánrů (divadlo lidí s mentálním postižením POHODA, Oáza, Loutky bez hranic, divadlo dětí z dětského domova Měcholupy)
26. listopadu – 10 let dobrovolnictví v Pohodě – promítání filmu z festivalu „Jeden svět“
3. prosince – Mikulášská pro veřejnost
9. prosince – Oskar a růžová paní – pražský divadelní spolek Sumus
21. leden – „Momentální filmy“ - festival krátkých filmů lidí s postižením

Co je to POHODA?
POHODA o.p.s. je nezisková organizace, která poskytováním sociálních služeb podporuje normální, důstojný. POHODA je zřizovatelem sociálního podniku Kavárna Bílá Vrána, Ve Smečkách 5, Praha 1 – www.kavarnabilavrana.cz, která zaměstnává lidi s mentálním postižením.

Autor:
Vydáno: