Mláďata na safari

Safari v ostravské zoologické zahradě se rozrůstá. Postupně se ještě dovážejí nová zvířata, početně už ale převažují narozená mláďata. Letos jich přišlo na svět celkem devět, dvě v Persii a sedm v Indii.

Mláďata na safari

Všechna mláďata se narodila v asijské části ostravského safari – ve výběhu Persie to byla dvě mláďata vzácných divokých oslů onagerů a ve výběhu Indie dvojčata nilgau a pět mláďat axisů indických. Mláďata onagerů přišla na svět 12. června (samička) a 18. června (sameček). Dvojčata u kopytníků jsou poměrně vzácná, u některých druhů jsou ale poměrně běžná. Jedním z nich je právě nilgau. Ostravská dvojčata přišla na svět 4. května.

Zatímco mladí onageři následují matku krátce po narození, mláďata nilgau tráví první týdny života skryta v podrostu. Samice mláďata cca 3-4 týdny „schovává“, resp. odkládá do míst mimo pohyb stáda. Chrání tak mláďata před predátory, ale i zbytek stáda, pro které by v případě úniku byla mláďata brzdou. Najít je v porostu není snadné, mládě má nenápadné zbarvení a leží po většinu času naprosto nehybně (viz foto ošetřovatelky v příloze). V současné době se již dvojčata pohybují se smíšeným stádem, ve kterém mohou návštěvníci při průjezdu výběhem vidět i pět mláďat axise indického a také jedno loňské mládě barasingy.

Rozlehlými výběhy safari se mohou návštěvníci projet každý den od 10 do 18 hodin. Délka jedné jízdy je asi 15 až 20 minut. Nástupiště se nachází pod výběhem žiraf. Malou ukázku z cesty safari expresem zachycuje následující video.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­Onager (Equus hemionus onager) je nejohroženější z pěti žijících poddruhů asijského osla. Obývá nížiny, pouště a polopouště. Původně žil na náhorních plošinách Íránu až po Afghánistán a Pákistán, do dneška přežil výhradně v Íránu. Mimo rezervace je lidmi pronásledován a loven (pytláctví, konkurence pro dobytek). Hřebec je teritoriální, čímž se často stává samotářem. Oproti tomu klisny s hříbaty vytvářejí velká stáda. V přírodě žije posledních asi 500 jedinců. V zoologických zahradách je chováno okolo 80 zvířat. V ČR byl dříve chován v Chomutově, nyní je možné jej vidět pouze v ostravské zoo. Jeho jméno pochází z řečtiny a znamená „divoký osel“. Onager je rovněž římský obléhací stroj, jehož „kopnutí“ při vržení kamene je podobné kopnutí osla.

Nilgau pestrý (Boselaphus tragocamelus) žije ve světlých řídkých lesích, v křovinatých porostech i na otevřených travnatých pláních v Indii, Nepálu a Pákistánu. Spásá trávu, listy a plody, ale okusuje také dřeviny. Dokáže žít v různých prostředích a přizpůsobuje se nověji i zemědělské krajině. Slovo nilgau vzniklo zkomolením hindských slov „nil“ a „gaj“, což v překladu znamená modrá kráva. Typický je pohlavní dichromatismus (dvojbarevnost) – samci jsou modrošedí (odtud název modrá kráva), samice hnědé. Krátké, 15 až 25 cm dlouhé rohy vyrůstají pouze samcům stejně tak jako střapec dlouhých chlupů na hrdle. V době říje samci bojují o teritoria a přístup k samicím tak, že pokleknou proti sobě na přední končetiny a útočí na sebe rohy. Díky tomu, že pro hinduisty je kráva posvátná, je nilgau poměrně hojný a přežívá i mimo rezervace.

Foto Pavel Vlček a Pavlína Ševčíková, video Enrico Gombala

Autor:
Vydáno: