Mezinárodní den Země v Zoo UL

Hlavním bodem programu bude slavnostní otevření nové naučné ekostezky (13.00 hodin u dětského hřiště Větruše), která je zaměřena na třídění odpadů a která vznikla díky spolupráci a podpory statutárního města Ústí nad Labem, společnosti EKO-KOM a zoo.

Mezinárodní den Země v Zoo UL

Od 11.00 do 16.00 hodin bude v horní části zoo rozmístěno osm stanovišť zaměřených na různé úkoly (rozložitelnost odpadků v přírodě, úklid lesíka, maxi puzzle, hod do kontejnerů apod.) s centrálním stanovištěm (také u Větruše) TONDA OBAL NA CESTÁCH, což je  pojízdná lektorovaná výstava o třídění a recyklaci odpadů. Výstava je doplněna nafukovacím skákacím hradem (také u Větruše) a speciálními barevnými Wi-Fi kontejnery (u spodního vchodu do zoo).

Ve spolupráci se společností Elektrowin bude u obou vchodů do zoo po celý den umístěno sběrné místo pro použité elektrospotřebiče (akce S vysloužilci do zoo). Za každý odevzdaný předmět lze získat volnou dětskou vstupenku (platí pouze v den pořádání akce).

Autor:
Vydáno: