Mezinárodní den archeologie

V sobotu 15. 10. 2016 proběhnou již potřetí oslavy Mezinárodního dne archeologie. Na více než 40 místech České republiky si budou návštěvníci moci vyzkoušet, jak vypadá terénní práce archeologa a jak žili lidé v různých obdobích naší dávné hustorie. Workshopy pro děti i dospělé, přednášky i komentované prohlídky muzejních expozic, tematických výstav či běžně nepřístupných památek připravilo přes 50 českých institucí.

Mezinárodní den archeologie

Mezinárodní den archeologie (MDA) je oslavou archeologie a nadšení z objevování. Vznikl roku 2011 ve Spojených státech, odkud se rychle rozšířil do celého světa. Archeologové a archeologické organizace napříč celým světem nabízejí v ten den bohatý program a aktivity návštěvníkům všeho věku a zájmů.

V Praze již tradičně spolupořádá MDA několik archeologických pracovišť: Ústav archeologie, Ústav klasické archeologie a Český egyptologický ústav Filozofické fakulty UK, Národní muzeum, , Národní památkový ústav, Ústav archeologické památkové péče středních Čech a Hrdličkovo muzeum člověka při přírodovědecké fakultě UK, Archaia o. p. s. a Labrys o. p. s.

SOBOTA, 15. října. 2016 v Praze

Filozofická fakulta UK (Celetná 20, Praha 1)

(společný program pražských archeologických institucí)

- 10:00 – 16:00: Vyzkoušejte si práci archeologa v terénu i laboratoři (dokumentace pravěkého hrobu, kosterní pozůstatky, originály i kopie archeologických nálezů)

- Zúčastněte se řecké olympiády, vyzkoušejte si keltské oděvy a objevte starověkou kosmetiku, barvěte vlnu i látky, tkejte a karetkujte, vyrazte si keltskou minci, vyrobte šperk a pravěkou sošku, vytvořte jeskynní malbu. Objevte tajemství kuchyní, které dávno pohltil čas. Ponořte se do tónů pravěku se skupinou Altsteinzetliche Knochenklangbilder.

- Na děti čeká „pravěká“ výtvarná dílna i stezka mladého archeologa, na všechny pak Archeologické jednohubky (minipřednášky na zajímavá témata) v 11:00, 13:00 a 15:00 hodin, jejichž součástí budou přímé vstupy z Egypta a Slovenska, a autogramiáda jaroslava bašty, autora knihy Poslední král Bójů.

- Návštěvníci akce v Celetné ulici mohou následně zdarma navštívit Zahrady pod Pražským hradem.

Náprstkovo muzeum

- 10:00 – 16:00: workshopy zaměřené na kulturu a život faraonského Egypta: mumifikace, hieroglyfická písařská dílna, staroegyptské hry. Přednášky pro veřejnost. (podrobný program na www.denarcheologie.cz nebo www.nm.cz/Naprstkovo-muzeum)

Muzeum hlavního města Prahy

- 9:00 – 18:00: po celou sobotu volný vstup do hlavní budovy muzea na Florenci

-  v 10:00 a ve 14:00 komentovaná prohlídka expozice Praha v pravěku tamtéž (více na www.muzeumprahy.cz)

Rotunda sv. Václava (Praha 1, Malostranské náměstí)

- 13:00 – 16:30: komentované prohlídky románské rotundy s Dr. Jarmilou Čihákovou z Národního památkového ústavu v Praze.

Archeologický park Liboc (V domcích 29, Praha 6 – Liboc)

- 14:00 – 18:00: již tradiční Středověká slavnost. Šermíři, kováři, lukostřelba, středověká hudba, dobové menu a skvělá zábava pro malé i velké. (více na www.archaia.cz)

Labrys, o.p.s. (Hloubětínská 16, Praha 9)

- 10:00  - 16:00: archeologický workshop pro děti, postup prací na archeologickém výzkumu včetně zpracování nálezů, tematické hry i zajímavé přednášky pro dospělé (více na www.labrys.cz)

Více informací najdete na: www.denarcheologie.cz a na www.facebook.com/denarcheologie

Autor:
Vydáno: