Medailérství – umění a řemeslo

Výstava Národního technického muzea „Medailérství – umění a řemeslo“ s podtitulem „Současné medailérské umění 2008–2017“ ukazuje, jaký je současný vývoj tohoto oboru. Představena je tu bohatá škála děl členů Asociace umělců medailérů, jejichž práce dokazují, že tato oblast úzce spojuje uměleckou invenci s řemeslným základem a že její nedílnou součástí jsou realizační techniky.

Medailérství – umění a řemeslo

Medailérství je specifický obor výtvarného umění. Jeho kořeny sahají hluboko do minulosti.

V současnosti v něm hrají nezaměnitelnou roli dva směry: reprezentační směr a volná tvorba. U reprezentačního směru se jedná o zhotovování modelů na pamětní mince, pamětní medaile, případně vysokoškolské insignie nebo řády a vyznamenání. Protože se musí vyrobit ve velkém množství (s výjimkou insignií), využívá se pro jejich realizaci technika ražby. U volné tvorby se medailér může vyjádřit z hlediska tematiky, stylu i techniky zcela svobodně. A právě tento směr nejlépe dokládá mnohostrannost a pestrost uměleckých projevů, vzešlých z osobité obrazotvornosti a formového ztvárnění každého medailéra. Ve volné tvorbě je vidět, že existují i další realizační techniky, jako je lití, kování do oceli nebo rytí a broušení skla. Medaile rovněž nemusí být jenom z kovu, ale i ze skla, keramiky, plastu, recyklovaného materiálu a dalších hmot, třeba i marcipánu.  Do medailí lze vkládat např. různé přírodniny jako kamínky, hlínu, vodu, dále papír, sklo, počítačové komponenty apod. Medaile může být i dvoudílná, otevírací nebo s vyměnitelnými částmi. Některé exponáty jsou na hranici drobné plastiky, představují se medaile-asambláže, kinetické medaile či medaile s audioefektem.

„Při přípravě výstavy jsme chtěli především ukázat široký záběr medailérského umění i s jeho technikami. Proto je dvěma nejužívanějším – technice ražby a lití – věnován v expozici také určitý prostor. Nejlépe za sebe mluví sama díla. A proto stojí za to výstavu navštívit.“, uvedla Juliana Boublíková Jahnová, historička umění a teoretička Asociace umělců medailérů.

Výstava se nachází v Malé galerii v expozici Architektury, stavitelství a designu a potrvá od 25. 10. 2017 do 25. 3. 2018.

Autor:
Vydáno: