May Day: Den pro pěvce v zoo

Sobota 11. května bude ve vybraných českých a slovenských zoo sdružených v Unii českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO) patřit pěvcům! A to hlavně těm opeřeným a navíc ohroženým. Akce se koná v rámci mezinárodní ochranářské kampaně Silent Forest (Ztichlý les), jejímž cílem je upozornit na mizení mnoha ptačích druhů v oblasti jihovýchodní Asie. Do programu v ostravské zoo se zapojilo i několik škol Moravskoslezského kraje.

May Day: Den pro pěvce v zoo

Ochranářská kampaň Silent Forest

Již druhým rokem probíhá mezinárodní ochranářská kampaň Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), do níž je zapojena řada evropských zoologických zahrad, včetně Zoo Ostrava. Cílem kampaně nazvané Silent Forest – Asian Songbird Crisis (Ztichlý les – Krize pěvců v jihovýchodní Asii) je upozornit na současný obrovský úbytek a vymírání ptačích druhů v tropických deštných lesích v jihovýchodní Asii. To je vedle ztráty přirozeného prostředí způsobeno především jejich nadměrným lovem a odchytem. Některé druhy pěvců jsou pro své výjimečné a líbivé zbarvení nebo unikátní zpěv v masivních počtech odchytávány z lesů a prodávány na trzích.

Program pro pěvce

Doprovodný program v Zoo Ostrava bude v sobotu 11. května probíhat mezi 10. a 16. hodinou. Malí i velcí návštěvníci se budou moci zapojit do nejrůznějších soutěží, hádaní a kvízů. Téma aktivit bude motivováno právě probíhající kampaní. Akci společně se zoo již tradičně připravili žáci a jejich učitelé ze ZŠ a MŠ Školská v Karviné, ZŠ a MŠ Raškovice a ZŠ Bezručova v Bohumíně.

Sbírka dalekohledů

Lidé se stále mohou zapojit do ochrany pěvců jihovýchodní Asie tím, že do zoo přinesou svůj starý, ale stále funkční dalekohled. Dalekohledy jsou určené pro indonéské děti, které se zapojí do speciálních výukových programů na rozvíjení zájmu o životní prostředí a jeho ochranu. Dalekohledy je možné zanechat na pokladnách u vstupu do Zoo Ostrava nebo kterékoli zapojené zoo. Všem dárcům děkujeme!

EAZA vyhlašuje ochranářské kampaně každé dva roky a připojuje se k nim i většina českých a slovenských zoo. Zoo pak často velmi úzce spolupracují s regionálními školami a tematiku kampaní zařazují i do výukových programů nebo vědomostních soutěží. Mnohé školy realizují i vlastní akce a projekty. „Společné aktivity napříč státy i napříč různými institucemi mají ohromnou sílu a vnímáme je jako velmi důležité a užitečné propojování při činnostech souvisejících s ochranou přírody a vzděláváním.“

Autor:
Vydáno: