Letem včelím světem

Výstavu k 150. výročí organizovaného včelařství na Českobudějovicku pořádá od 11. 10. 2017 do 21. 1. 2018 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Okresní výbor Českého svazu včelařů v 1. patře hlavní historické budovy Jihočeského muzea. Vernisáž se uskuteční 10. 10. 2017 v 16:00 hodin.

Letem včelím světem

Část výstavy ve vitrínách na chodbě v 1. patře bude patřit přehledu biologie včely. Základní informace o životě včel zpracoval pro účely výstavních posterů Výzkumný ústav včelařský, s. r. o., Dol u Libčic nad Vltavou. Desítku panelů doplní nejdůležitější včelařské rostliny v podobě herbářových položek ze sbírek Jihočeského muzea. Vystavené budou také preparáty včel, jejich díla, ale i včelí škůdci. Součástí bude pětice unikátních fotografií částí včelích těl a kleštíka Varroa destructor pořízených prostřednictvím elektronového mikroskopu autora doc. RNDr. František Weydy, CSc. z Biologického centra Akademie věd ČR.

Expozice v hlavním výstavním sále začne přehledem dějin včelařství na našem území. Zvláštní místo bude patřit 300. výročí narození Marie Terezie, která vydala v letech 1775-6 patenty na podporu oboru a odborného školství. Svou prezentaci bude mít významný šlechtitel a hrabě Rudolf Kolovrat – Krakovský (1830–1903), který se včelaření věnoval v Hrobech u Tábora.

Další exponáty jak ze sbírek Jihočeského muzea, tak dalších muzeí (Prachatické muzeum, Regionální muzeum v Českém Krumlově, Vlastivědné muzeum dr. Hostaše v Klatovech, p. o., Muzeum Šumavy v Sušici, p. o., Národní zemědělské muzeum – pracoviště Ohrada a Kačina) představí využití včelích produktů. Návštěvníci výstavy si prohlédnou mj. staré perníkářské formy a předměty z voskařské dílny. Centrum výstavy zaujmou různé historické, ale i současné včelí úly.

Protože včelařství je dynamicky se rozvíjející obor, Biologické centrum Akademie věd ČR zde představí aktuální výzkum zaměřený na zvýšení imunity včel pomocí sladkovodní řasy Chlorella realizovaný v Třeboni a v Českých Budějovicích. Firma Softech spol. s r. o. z Plzně představí elektroniku, která se ve včelařství stále více využívá.

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích – pracoviště Zlatá Koruna pro výstavu zapůjčila unikátní originály knih z 18.-19. století, věnované chovu včel.

Závěrečná část výstavy představí ve zkratce dějiny a současnost včelařství na Českobudějovicku. Exponáty pocházejí především z archivu Okresní a Základní organizace Českého svazu včelařů v Českých Budějovicích.

Výstava bude mít významný pedagogický a návštěvnický potenciál. Infostánek nabídne dětem základní informace o chovu a významu včel v přírodě. Pro děti a studenty připravilo edukační oddělení muzea řadu doprovodných materiálů a akcí. Pro širší veřejnost jsou určeny podvečerní přednášky o dějinách včelařství na

Českobudějovicku i ve světě, o využití včelích produktů atd. Návštěvníky dále čeká například Včelí den v muzeu nebo rekonstrukce českého lidového zvyku - obchůzka s Ambrožem. Seznam všech doprovodných akcí najdete na webu muzea - www.muzeumcb.cz

Přehled dějin včelařství na Českobudějovicku a seznam akcí k oslavám 150. výročí najdete na www.jcvcelari.cz. Data za okr. České Budějovice k 1. 9. 2016 dle statistiky Českého svazu včelařů: počet včelařů – 1 296, počet včelstev – 13 323, průměrný výnos medu/včelstvo – 13,91 kg, průměrný výnos vosku/včelstvo – 0,47 kg.

Autor:
Vydáno: