Léčivé rostliny a jejich dvojníci

Bylo to jednak z důvodu značné odlehlosti samot a pasek od měst, dále to byl finanční aspekt, neboť za lékařskou péči se platilo a v neposlední řadě to byla také značná nedůvěra k samotné lékařské vědě.

Léčivé rostliny a jejich dvojníci

20. červen 2013 – 3.listopad 2013, Zámek Kinských, Valašské Meziříčí.

Lid valašský se tak nejčastěji léčil sám, a to hlavně prostředky domácími, tedy těmi, které byly doma vždy po ruce. Největší důraz při léčení byl kladen na léčivé rostliny. Tyto zeliny musela mít každá dobrá hospodyňka v zásobě po celý rok. Přes letní sezónu se využívalo čerstvých rostlin, po zbytek roku byly nasušeny v zásobě. Říkalo se: Kdo zelinky miluje, je aj Pánu Bohu milý.

Zvyky předávané po celé dlouhé generace upadají v zapomnění. Dostupná lékařské péče zatlačuje dříve ceněné znalosti léčivých bylinek do pozadí. I proto jsme připravili ve spolupráci s Ostravským muzeem a Státním okresním archivem ve Vsetíně na letošní léto a podzim v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí výstavu nazvanou Léčivé rostliny a jejich dvojníci. Na výstavě uvidíte jak samotné léčivky, tak jejich „dvojníky“, tedy rostliny na první pohled stejné, ale bez léčivých účinků, které se snadno a často zaměňují – heřmánek za rmen, apod. Také se dozvíte mnoho zajímavého o historii a osudech lékáren valašskomeziříčského a vsetínského okresu až do roku 1960. To vše v nádherných prostorách původního zařízení barokní lékárny „U orla“ z Ostravy-Hrušova. Pro zvídavé návštěvníky je připravena interaktivní pracovna, ve které si mohou vyzkoušet namíchat čajovou směs nebo ochutnat různé druhy bylinek.

K výstavě je možno objednat stejnojmenný lektorský program pro školy nebo komentovanou prohlídku pro skupiny šest a více osob. Přes prázdniny se mohou návštěvníci po předešlé objednávce zúčastnit workshopů na výrobu mastí, jánského oleje z třezalkybatikování látek pomocí barev z rostlin.

Autor:
Vydáno: