Krása betlémů

I v letošním roce zveme návštěvníky do Jihočeského muzea na vánoční výstavu, tentokrát zaměřenou na betlémy a tradici stavění betlémů. Tým pracovníků muzea rozšířil letošní výstavu oproti minulému roku do dvou výstavních sálů. Prezentováno zde bude na dvě desítky betlémů ze sbírek Jihočeského muzea.

Krása betlémů

Divácky nejatraktivnějším by mohl být podomácku vyrobený pohyblivý betlém z první poloviny 50. let 20. století, který bude možné spatřit v chodu 2x denně po celou dobu trvání výstavy. Zajímavou dominantu vytvoří rozsáhlý chlebový betlém, který vyrobili a nainstalovali studenti Střední školy obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborné školy České Budějovice.

Jihočeské muzeum ve svých národopisných sbírkách uchovává, mistrně vytvořené betlémy zručných jihočeských lidových tvůrců. Převládá u nich dřevořezba a pochopitelně i tradiční kašírovaný či malovaný papír, v domácnostech stále nejrozšířenější.  Naprosto ojedinělé jsou pak šumavské a jihočeské betlémy z 18. a 19. století se svou typickou realistickou řezbou.  Neméně malebné jsou i malované papírové betlémy, těmi nejznámějšími autory jsou Josef Lada a Marie Fischerová – Kvěchová, bez nich by si ještě před pár lety nedovedla žádná česká domácnost Vánoce představit.  Betlémářství bylo vždy nedílnou součástí české lidové kultury a také jihočeští tvůrci betlémů se do historie českého betlemářství zapsali významnou měrou.

V rámci vánoční výstavy bude pro návštěvníky připravena i řada doprovodných akcí. Po dobu výstavy budou ve stanovené dny předváděna tradiční lidová řemesla předními jihočeskými tvůrci. Nabídneme i řadu koncertů mezi nimiž například tradiční Koledování na schodech s folklórním souborem Úsvit. Pro malé návštěvníky připravujeme divadelní představení nebo Mikulášskou nadílku. Novinkou bude scénické čtení z Bible, které představí biblický příběh „Tři mudrci“. I letos byli přizváni ke spolupráci studenti SOŠ veterinární, mechanizační, zahradnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, kteří tradičně pro děti zajišťují tvůrčí dílny s vánoční tématikou.

Muzejní pedagogové pak nabídnou zábavně-vzdělávací program, který si mohou učitelé a učitelky z mateřských a základních škol zarezervovat telefonicky nebo e-mailem. Více na našich webových stránkách.

Přijďte s dětmi do muzea na Štědrý den či na Silvestra, kdy je tradičně pro širokou veřejnost otevřeno od 9 – 13:00 hodin.        

Autor:
Vydáno: