Krajina a nezvukový film

Zpřístupnění druhé části expozice „Moc médií“ v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci za významného podílu NTM.

Krajina a nezvukový film

Od 2. července 2015 bude v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci zpřístupněna veřejnosti druhá část expozice „Moc médií“, na jejíž realizaci se opět významnou měrou podílelo Národní technické muzeum, a to především zapůjčením podstatné části exponátů. Nová část expozice nese název „Krajina a nezvukový film“.

Expozice se nachází ve výstavních prostorách přízemí muzea, sídlícího v renesanční budově jezuitské koleje, a tvoří zde začátek celé prohlídkové trasy, která zahrnuje i několik dalších výstav. Expozice „Moc médií“ vzniká postupně v úzké spolupráci Muzea fotografie a moderních obrazových médií a Národního technického muzea na základě uzavřené smlouvy o spolupráci mezi oběma paměťovými institucemi z prosince minulého roku. Kompletní by měla být expozice v roce 2017, kdy její celková plocha bude činit okolo 510 m².

Zatímco první část expozice se zaměřuje tematicky na fotografický portrét a představuje vedle galerie portrétů originální přístroje a pomůcky především ze sbírek Národního technického muzea, tématem druhé právě otevírané části je krajinářská fotografie a v návaznosti němý a zvukový film. Zobrazování krajiny stálo vedle portrétu na počátku dějin fotografie. Vystaveny jsou fotografie krajiny od známých fotografů jako Františka Fridricha, Jindřicha Eckerta, Rostislava Košťála, Jiřího Bárty, Karla Plicky nebo Jana Reicha. Prezentace nezvukového filmu navázala na část věnovanou zachycení okamžiku v konkrétním historickém čase a ukazuje nový rozměr práce s časem, zachycení pohybu. Velká většina exponátů je opět zapůjčena Národním technickým muzeem, především jde o fotografie a filmové přístroje (kamerovou i projekční techniku). Muzeum fotografie a moderních obrazových médií nabízí též bohatý doprovodný program – komentované prohlídky, workshopy a další vzdělávací aktivity.

Národní technické muzeum se tak vedle vlastních expozic v hlavní budově na pražské Letné, Fotografického ateliéru a Interkamery, podílí na realizaci dalšího rozsáhlého výstavního projektu s fotografickou a filmovou tematikou. Podobně probíhá spolupráce NTM  na dalších 10 expozicích různých oborů historie techniky v rámci celé republiky.

Autor:
Vydáno: