Kouzlo sběratelství

Výstava představí odborné i laické veřejnosti soukromé sbírky zbraní ve složení a rozsahu, v jakém dosud nebyly nikdy prezentovány a s největší pravděpodobností již nikdy veřejně prezentovány nebudou. Unikátnost tohoto výstavního projektu je dána seskupením několika soukromých sbírek, jejichž cenné kusy či celé kolekce zbraní zůstávají drtivé většině lidí skryty. "Řada exponátů jsou mimořádně vzácné kusy, které nevlastní ani většina sbírkotvorných organizací a památkových objektů. Tato jedinečná kolekce je doplněna o umělecké předměty ze sbírek Jihočeského muzea a dalších partnerských institucí – obrazy, sochy, šperky, ukázky dobové numismatiky a faleristiky. Výstavu provází i bohatý edukační program," přibližuje autor výstavy a konzervátor Jihočeského muzea Jan Török. Výstava je rozdělena na několik částí, které návštěvníkům představí nejzajímavější sbírkové kusy z vybraných lokalit a historických období.

Kouzlo sběratelství

Gotika a Renesance

Z nejstaršího období jistě patří přední místo v této výstavě skvěle dochovanému vikingskému meči, jehož původ se datuje do rozpětí 8. až 10. století. Dále je zde možnost spatřit další meče ze 13. století a jiné artefakty, jako relikviář, jehož základ pochází ze třináctého a okolní montáž z patnáctého století. Kromě skvostných renesančních zbraní (kdy mimo jiné došlo k rozvoji kordů a rapírů), můžeme vidět i mistrně pojednané zdobení helem typu Morion, či exkluzivní příklad uměleckého průmyslu té doby - pohárku z horského křišťálu v kovové montáži z prostředí rudolfínské Prahy.

Výběr z výstavy:
· Bronzová zlacená bodcová ostruha rytířského Dračího řádu (Ordo equestris Draconis Hungariae), 1. polovina 15. století, nález Ostrov nad Ohří
· Vikingský meč, 8.–10. století
· Sklenička na destilát z horského křišťálu, Čechy (Praha?), 17. století, sbírka Jihočeského muzea

Třicetiletá válka

Zde nacházíme zbraně, které byly přítomny jednomu z určujících období evropských dějin. Za zmínku zde stojí soubor jezdeckých mečů, pistolí s kolečkovým zámkem a dalších ukázek uměleckého průmyslu. Pozoruhodná je například mušketa s kombinovaným zámkem, opatřená ještě původním doutnákem.

Výběr z výstavy:
·  Vojenská mušketa s kombinovaným zámkem a zátkovým bajonetem, ráže 15 mm, počátek 17. století

Tereziánské období

Toto období je pestré na uniformní, výstrojní a výzbrojní vybavení bojových jednotek. Výstava "Kouzlo sběratelství" se může pochlubit téměř kompletní produkcí jezdeckých palašů,  doplněna o soubor předmětů uměleckého průmyslu ze sbírky Jihočeského muzea.

Výběr z výstavy:
·  Palaš pro důstojníky rakouské těžké jízdy, 3. čtvrtina 18. století

Napoleonské období

Zde jsou předností velice vzácná sbírka helem a čepic, jež jsou vzácné nejen proto, že se jedná o materiál snadno podléhající zkáze, ale i pro svou pestrost. Za pozornost stojí i velice cenná kompletní uniforma.

Výběr z výstavy:
· Uniforma rakouského subalterního důstojníka husarů, 1820
· Rakouská přilba pro důstojníky kyrysníků, dragounů a švališérů M 1811

Prusko - Rakouské války

Tento soubor je unikátní svou celistvostí v rámci jednoho soukromého sběratele vůbec, navíc v kontextu k jisté nedostupnosti těchto předmětů, včetně zbraně z majetku předka sběratele, jež se konfliktu osobně účastnil. Návštěvník také bude mít možnost spatřit proslulou pruskou pušku, tzv. jehlovku, které se částečně připisuje podíl na pruském vítězství.

Výběr z výstavy:
·  Bitva u České Skalice 28. června 1866, dobový kolorovaný tisk

Japonsko

Japonská část výstavy zahrnuje několik výjimečných exponátů japonské nejvyšší muzeální kvality. Jedná se především o soubor předmětů z přímé držby japonské císařské rodiny, meč itomaki no tači s čepelí z konce 13.století zhotovenou Rai Kunitošim, semiformální cestovní pokrývka hlavy  džingasa s masivním zlatým kováním, náležící císaři Kómei tennó (1831 - 1867) či ceremoniální dvorský meč kazaridači. Lze důvodně předpokládat, že meč od Rai Magotaró Kunitošiho představuje vůbec nejhodnotnější exponát výstavy a patrně se jedná o nejhodnotnější artefakt japonského umění na našem území. Tato část výstavy koreluje se sto lety  navázání diplomatických vztahů mezi Japonskem a Československou republikou a klade si za cíl prostřednictvím umění a kultury přispět k prohlubování vzájemného poznání a rozšiřování pozitivních vztahů mezi oběma zeměmi - Japonskem i Českou republikou.

Výběr z výstavy:
· Meč našidži gošiči no kiri koširae tači z držby císařské rodiny, signováno Rai Kunitoši, čepel konec 13. století, příslušenství 19. století
·  Dvorský ceremoniální meč kazaridači z přímé držby císařské rodiny, signováno Kimi banzai Tomonari, 2. polovina 19. století
· Osobní džingasa (semiformální klobouk) 121. císaře Kómei (1831–1867), lakovaná kůže se zlatým kováním

USA

Soubor vystavených revolverů a karabin je unikátní přehlídkou nejrůznějších konstrukčních modelů té doby.

Výběr z výstavy:
· Colt Holster Model Paterson No. 5, 1838, ráže 36 (vyrobeno pouze 1000 kusů)
· Colt Dragoon revolver 1851  - 1860 III. model ráže 44

Autor:
Vydáno: