Komentované setkání u supů bělohlavých

Harmonogram komentovaných krmení a setkání u zvířat v ostravské zoologické zahradě byl rozšířen o komentované setkání u supů bělohlavých. Probíhá dvakrát týdně – ve středu a v neděli od 13 hod.

Komentované setkání u supů bělohlavých

Při komentovaném setkání budou supi představeni jako významný článek v potravním řetězci. Coby mrchožrouti se zásadně podílejí na udržování „čisté“ přírody bez těl uhynulých zvířat, která mohou být zdrojem nákazy a choroboplodných zárodků. Mrchožraví živočichové se mezi lidmi bohužel netěší velké oblibě. Kromě požírání těl uhynulých zvířat se lidem často nelíbí ani jejich vzhled. V důsledku tohoto neoprávněného negativního postoje a pronásledování ze strany člověka se řada z nich stala ve volné přírodě ohroženými, některé druhy byly v minulosti v Evropě úplně vyhubeny. V přírodě ale mají své nezastupitelné místo. Díky přísné ochraně a záchranným projektům se supi v evropské přírodě opět vyskytují. Sup bělohlavý je dokonce nejpočetnějším supem v Evropě. Věříme, že bližší představení těchto dravců pomůže změnit pohled lidí na tyto majestátní ptáky a případně zvýší zájem o problematiku ohrožení, kterému nově evropští supi musejí čelit. Tím ohrožením je používání veterinárního prostředku diclofenacu. Podrobně jsme o této záležitosti informovali v novince ze dne 28. března 2015.

Voliéra supů bělohlavých se nachází v blízkosti pavilonu indických zvířat.

Autor:
Vydáno: