Kleť a Blanský les

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích Vás zve na výstavu Kleť a Blanský les - obraz krajiny, krajina v obrazech. Expozice krajinomaleb uspořádaná v návaznosti na knihu stejného názvu prezentuje na dílech významných i méně známých jihočeských výtvarníků krásu a proměnlivost jihočeské krajiny. Výstava je uspořádána ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody České Budějovice.

Kleť a Blanský les

Kleť, Podkletí, a Blanský les je krajinou malebnou a proto i často malovanou. Málokterá jihočeská hora byla během dvou set padesáti let historie krajinomalby tak často námětem výtvarných děl jako Kleť. Krajina kolem ní po celé generace inspirovala a stále inspiruje malíře odborně vzdělané i amatéry. Mnozí byli zasaženi atmosférou krajiny a ve svých dílech zachytili i ducha své doby. Krajinu, kterou lze stále objevovat, prožívat, obdivovat. Některé krajinné scenérie Podkletí již nelze ve skutečnosti vidět a zažít, protože je naši předchůdci či současníci nenávratně změnili. Výtvarná díla v expozici, která zobrazují Blanský les, tak představují jedinečný dokument stavu a proměny krajiny v toku času. Jsou místopisem malířským, krajinářským i ekologickým. Genius loci je v těchto dílech často jedinečně propojen s géniem Času, ekologie krajiny s výtvarnou estetikou. Budiž to pro nás znamení k dalšímu hledání přesahů mezi těmito obory.

Krajinomalba jižních Čech má svá velká i zapomenutá jména. Z žijících autorů výstava připomene nestora jihočeských výtvarníků Jana Cihlu, českokrumlovského malíře, grafika a ilustrátora. Rodákem z Blanského lesa z obce Brloh je akademický malíř Josef Hošna, který svůj rodný kraj maloval po dobu půl století a pravidelně se do něj vracel i z Prahy. Z mladší generace žijících výtvarníků budou představena např. díla Renaty Štolbové, Milady Andrlové, Pavla Rožbouda. Na výstavě nemohou chybět obrazy Adolfa Trägera, celoživotního malíře Podkletí a Kleti, velké osobnosti kulturního života nejen v Českých Budějovicích a také českobudějovického pedagoga. Ke zhlédnutí budou i díla akademického malíře Oty Matouška, Ady Nováka či Karla Valtera.

Výstavu jako katalog doprovází kniha obsahující barevné reprodukce výtvarných děl známých, znovuobjevených i zapomenutých jihočeských výtvarníků. Od Karla Valtera přes Adu Nováka, Milana Peterku, Jana Rafaela Schustera, Jana Hallu nebo neznámého amatéra Antonína Bednáře po současné autory Josefa Geršla či Borise Čepka. V jednotlivých kapitolách představuje fenomén krajiny Blanského lesa, mapuje historický vývoj krajinomalby, nabízí pohled na horu Kleť z různých míst, údolí Vltavy, Brložsko a Křemežsko s představením výtvarníků a jejich děl vztahujících se k dané lokalitě. Knihu  vydal Český svaz ochránců přírody v Českých Budějovicích, připravil kolektiv spoluautorů, editovali Svatomír Mlčoch a Kamila Žifčáková.

Autor:
Vydáno: