Ještě jednu stránku, prosím....

Výstava představuje na pozadí původní české i světové autorské literární tvorby pro děti a mládež dětskou literaturu jako kouzelný svět fantazie. Ambicí není věrný literárněhistorický obraz, ale spíše představit svět knih pro děti od minulých staletí a desetiletí do současnosti a dále knihy, které byly důležité třeba pro jednu čtenářskou generaci a nové zajímavé tituly.

Ještě jednu stránku, prosím....

Cílem je, aby výstava plná her, aktivit a kreativních činností podněcovala pomocí odkazů na oblíbené či méně známé hrdiny a příběhy k lásce ke čtení, objevování a poznání.

Výstava je zaměřena primárně na dětského návštěvníka, ale také na rodiče a prarodiče, kteří zde jistě naleznou alespoň jednu knihu, která je v dětství provázela. Výstava by měla fungovat jako místo, kde si budou společně číst, hrát a tvořit, kde se budou od sebe navzájem učit, kde bude možné volně a přirozeně přecházet hranici mezi světem dětí a dospělých. Skrze knihy, příběhy, obrazy a hru chceme propojovat historii se současností, fantazii s realitou, děti se starší generací i mezi sebou navzájem. Chceme vybudovat prostor, kde se budou návštěvníci cítit téměř jako doma a kde se knihy a radost ze čtení opět stanou přirozenou součástí běžného života každé rodiny.

Na výstavě spolupracujeme s Dětským muzeem Moravského zemského muzea (zde byla uvedena pod názvem Analfabeta Negramotná a další hrdinové z knih), od kterého jsme převzali koncept výstavy a vybrané interaktivní prvky. Některé původní nápady jsme upravili a dále rozvinuli. Na vizuální podobě prostoru se podílí výtvarnice Barka Zichová, která mj. spolupracuje s Divadlem bratří Formanů. Další interaktivní prvky pro děti vytvořily děti samotné - studenti oboru Tvorba pro děti na na Střední uměleckoprůmyslové škole, Praha 3. 

Na výstavě dále spolupracujeme s Městskou knihovnou v Praze, Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně, Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského, městem Roztoky, Městskou knihovnou Roztoky, vybranými nakladatelstvími (např. Nakladatelství Crew, s. r. o.) a dalšími.

K výstavě plánujeme doprovodný program pro školy a širokou veřejnost. 

Autor:
Vydáno: