Jarní prázdniny v zoo

Děti školou povinné čekají jarní prázdniny, které letos připadají na období od soboty 25. února do neděle 5. března 2017. V tomto čase si lze zvolit jako cíl výletu ústeckou zoologickou zahradu. „Každým rokem pro návštěvníky připravujeme program, který jim zpestří návštěvu zoo.

Jarní prázdniny v zoo

V čase jarních prázdnin bude v areálu připraveno sedm stanovišť se soutěžemi a aktivitami, které si může vyzkoušet každý návštěvník. Jednotlivá stanoviště budou umístěna v pavilonech a opatřena vysvětlením úkolů, takže soutěž je „samoobslužná“. Aktivity se týkají kampaně Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) vyhlášené pro roky 2015/2017 s názvem „Let it Grow“, což by se dalo přeložit jako Nechme je růst. Kampaň je věnována lokální biodiverzitě, živočichům a zvířatům z našeho nejbližšího okolí. Myšlenkou je neškodit přírodě svým chováním, ať již přímo či v souvislosti s naším způsobem života (plýtvání vodou, nadměrná spotřeba energie, vytváření neseparovaného odpadu apod.),“ popisuje Nikola Roštejnská z ústecké zoo.

„Ve všech pavilonech zoo bude připraveno celkem sedm stanovišť, na kterých budou velké plakáty s informacemi k danému tématu spolu se soutěžním úkolem.“ upřesňuje kolega Matěj Kynšt. Během plnění úkolů se návštěvníci seznámí s živočichy, kteří žijí v jejich nejbližším okolí a vyzkouší si aktivity jako stopování šelem nebo entomologické určování druhu. „Každý účastník zaškrtne na soutěžní tiket svůj tip na správnou odpověď a odevzdá jej zpět v pokladně. Zde si zkontroluje svoji úspěšnost a dostane dárek.“ dodává.

Měsíc březen je také přechodným obdobím mezi zimní a letní sezónou. Den se prodlužuje, takže zoo je otevřena o hodinu déle. Po stejnou dobu jsou přístupné i pavilony, ale areál zoologické zahrady lze opustit ještě hodinu po zavírací době. Nepatrně se mění vstupné, o pět Kč pro děti a 10 Kč pro dospělé. Návštěvníci se mohou občerstvit v restauraci Savana, kterou naleznou ve spodní časti zoo.

Autor:
Vydáno: