I C Taiwan

Jedinečná zahraniční výstava o historii a technické zdatnosti dalekého Tchaj-wanu v Národním technickém muzeu. Mezi exponáty se nachází velkorozměrový dřevěný model (3,2 x 2,3 x 1,6 metru) budhistického kláštera Ta-sien. Dále je na výstavě představena unikátní historie starých čínských visacích zámků a historie lodí, především kmene Tao.

I C Taiwan

Na základě mezinárodní dohody mezi Mendelovým muzeem Masarykovy univerzity, Národním technickým muzeem, Muzeem hlavního města Prahy a National Cheng Kung University Museum vznikl výstavní projekt „I C Taiwan“ (Vidím Tchaj-wan),  jehož záměrem je v České republice představit Tchaj-wan jako místo s kulturní, technickou, ale i akademickou minulostí. V návaznosti na tento projekt bude posléze česká historie, technika a kultura prezentována na Tchaj-wanu.

První dvě výstavy projektu „I C Taiwan“ (Vidím Tchaj-wan) proběhly v Mendelově muzeu MU v Brně a v Muzeu hlavního města Praha. Nyní je dědictví Tchaj-wanu přiblíženo návštěvníkům Národního technického muzea.

Generální ředitel NTM Karel Ksandr k výstavě poznamenává: „Jedná se tak o největší a nejvýznamnější zahraniční výstavní projekt Národního technického muzea v roce 2015.“

Úvodní část výstavy je věnována Tchaj-wanu jako ostrovní zemi, omývané ze všech stran mořem. Návštěvníky jistě zaujmou modely dřevěných kánoí domorodého kmene Tao, které jsou ukázkou rané námořní kultury Tchaj-wanu, s níž se pojí tradiční lidové náboženství. Dále výstava vykresluje historické pozadí rozvoje námořní dopravy a modernizaci tradiční výroby lodí včetně její postupné transformace v nové průmyslové odvětví.

Následující část výstavy přibližuje charakteristické rysy osídlení na Tchaj-wanu. Na vystavených exponátech je zachycen historický vývoj města Tchaj-nan a jeho starých přístavů. Návštěvníci se seznámí s National Cheng Kung University, její historií a vazbou na historické památky města Tchaj-nan, kde univerzita sídlí.

Technické umění tchajwanských řemeslníků ve výstavě dokládá sbírka starých čínských zámků se specifickou mechanikou a tradičním zdobením. Exponáty z této sbírky jsou vlastnictvím profesora Chung Jen-sena z Fakulty strojního inženýrství National Cheng Kung University, který podrobně studuje sociokulturní faktory, které provázely vznik a vývoj starých čínských zámků. Funkci zámků ve starších dobách plnily komplikované uzle na provazech, tzv. kombinační zámky mají původ v hádankách (k otevření zámku není potřeba klíč, ale kombinace znaků, čísel nebo symbolů), vystaveny jsou zámky visací, široké, tvarované, pružinové, ze dřeva, bronzu, železa, stříbra apod.

Atraktivní částí výstavy je představení architektonických zajímavostí chrámu Vodních božstev, které spolu s dalšími příklady významných náboženských staveb osvětlují zvláštnosti tradičních tchajwanských chrámů a dokládají řemeslnou dovednost jejich stavitelů. Tyto dřevěné chrámy jsou konstruovány naprosto geniálním způsobem, neboť dokáží přestát i zemětřesení, která jsou na Tchaj-wanu  poměrně častá. Poukázáno je zde též na stav restaurování památek a současné technologické postupy s tím spojené. Představeny jsou i lokální modifikace západních náboženství s cílem poukázat na pozoruhodnou různorodost tchajwanské kultury včetně architektury. Návštěvník může obdivovat umělecká díla inspirovaná budhistickým myšlením podle Sü Po-I.

Velice si vážíme toho, že díky navázané spolupráci můžeme ve výstavě na rozměrném modelu představit klášter Ta-sien, největší buddhistický chrám na Tchaj-wanu, ve kterém žijí společně muži i ženy. Klášterní komplex je vystavěn ve svahu podle architektonických pravidel čínských buddhistických chrámů a byl od svého založení před třemi sty lety pětkrát znovu vybudován a  mnohokrát upravován až získal dnešní honosnou podobu.

Výstava, která je podpořena Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kanceláří, se koná od 8. října 2015 do 31. ledna 2016.

Autor:
Vydáno: