Hřbitov, „který vstal z mrtvých“

Dostanete  - li se o svých prázdninových toulkách do starodávného města Bečova nad Teplou, nenechte si ujít místní zajímavost, nedaleko zdejšího železničního nádraží, které je vlakovou křižovatkou mezi městy Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Rakovník. Je to nově obnovený Židovský hřbitov.

Hřbitov, „který vstal z mrtvých“

Přítomnost židovské komunity se historií Bečova nad Teplou připomíná již od prvních písemných zpráv o tomto městě. Na přelomu 16. / 17. stol. zde žilo kolem 10. židovských rodin. Vrcholu dosáhlo židovské osídlení ve městě v 1. pol. 19. stol., kdy zde žilo v místním ghettu, s vlastní synagogou, obchody, obytnými domy a dílnami až 40 rodin. Židovský hřbitov je v písemných pramenech doložen v r. 1662. Později zabíral půdorys v podobě protáhlého trojúhelníka mezi cestami na Mnichov a Novou Ves. Hřbitov byl obehnán kamennou zdí.

Dle odhadu se zde nacházelo přes 300 náhrobků. Hřbitov sloužil do r. 1938. Opuštěný hřbitov byl zcela zničen nacisty během II. světové války a náhrobní kameny byly použity k dláždění nádvoří vodního mlýna v nedaleké obci Vodná. V roce 2010, Federace židovských obcí, zastoupená společností  Matana a.s., iniciovala archeologický průzkum zaniklého mlýna, jehož překvapivým výsledkem bylo vyzvednutí celkem 156 různě poškozených náhrobků a jejich zlomků.

Renovace pietního místa je korunována opravdu zdařilým výsledkem a tak dodnes zajímavé a opravené památky ve městě Bečov nad Teplou, získaly další lákadlo pro turisty a návštěvníky obce.

Autor:
Vydáno: