Fontána znovuzrozená - výstava k 85. narozeninám Dany Hlobilové

V roce 2009 byla v respiriu 3. patra Národního technického muzea odhalena fontána z expozice skla slavného československého pavilonu pro světovou výstavu EXPO 58 v Bruselu, kompletně rekonstruovaná z prostředků Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) Ministerstva kultury ČR.

Fontána znovuzrozená - výstava k 85. narozeninám Dany Hlobilové

Fontána je vynikající ukázkou vytříbeného výtvarného cítění konce 50. let a zároveň uměleckořemeslné dovednosti tvůrců dvou generací. Nejde však jen o dílo na pomezí užitého umění, plastiky a architektury, ale díky propracovanému systému rozvodu vody poháněnému elektrickým vodním čerpadlem i o zajímavé dílo technické.“ řekl generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr.

Nyní Národní technické muzeum otevírá v Malé galerii expozice Architektury, stavitelství a designu výstavu u příležitosti 85. narozenin akademické malířky Dany Hlobilové, která před 55 lety dala fontáně její podobu, a která před 8 lety darovala to, co z fontány po všech peripetiích zbylo, do sbírek Národního technického muzea.

Na této výstavě mají návštěvníci možnost poprvé od získání fontány do muzejních sbírek resp. dokončení její rekonstrukce a uvedení do provozu, seznámit se s okolnostmi a procesem jejího vzniku, její prezentací na světové výstavě v Bruselu a na výstavě československého skla v Moskvě, i s průběhem její náročné rekonstrukce. Na výstavě jsou prezentovány úvodní skici i pokročilejší návrhy, nerealizované návrhy Dany Hlobilové, Adolfa Beneše i Jaroslava Kadlece, ale např. také kopie realizovaného návrhu D. Hlobilové na rozměrnou mozaiku pro spirálovou stěnu, která byla expozici skla v Bruselu součástí instalace fontány. K vidění jsou zachované fragmenty fontány – části mozaiky, původního korpusu bazénu fontány z epoxidové pryskyřice nebo původní skleněné mísy o průměru 39 a 70 cm, jejichž ruční výroba foukáním do formy se téměř rovnala zázraku.

Dana Hlobilová ovšem není „autorkou jednoho díla“, ba právě naopak. Její tvorba prozrazuje široký tematický i žánrový záběr. ,,Vždy jsem se pohybovala někde na pomezí všech výtvarných oborů, čímž jsem si komplikovala život. Obzvlášť v desetiletích státemkontrolované kultury mělo být všechno rozškatulkované – a ne aby si někdo dovoloval jednou se zúčastnit projektování interiérů, pak vymyslet mříž s ptáky, jindy navrhovat svítidla, textil a ještě ke všemu malovat obrazy,“ říká sama.

Teprve v průběhu příprav výstavy, jejímž prvotním impulsem bylo připomenout pohnuté osudy fontány a zásadní podíl Dany Hlobilové na jejím vzniku i zachování, v úplnosti vyvstal profil tvůrčí osobnosti pozoruhodné nejen šíří záběru od malířské a grafické tvorby po návrhy dekorů porcelánu, textilu a objektů na pomezí užitého umění a drobné architektury, ale i vztahem autorky k technice. Automobily, letadla, hodiny a hodinky, gramofony, svítidla, architektura – tedy obory, s nimiž se návštěvník setkává při prohlídkách expozic Národního technického muzea, jsou osobitým způsobem zachyceny na obrazech Dany Hlobilové ze 70. a 80. let. A to je jen část z prezentované tvorby této pozoruhodné autorky. Tvorby, která pokračuje dodnes. Tvorby, která nabízí stejně podmanivé zážitky a osvěžení jako fontána, která zůstává zachována pro budoucnost.
Výstava potrvá od 20. listopadu do 13. dubna 2014.

Autor:
Vydáno: