Festival AVE BOHEMIA představí českou premiéru baletů Richarda Strausse a Sergeje Prokofjeva

Proběhne od 31. října do 4. listopadu 2013 a kromě soutěžní sekce přinese ještě další nevšední umělecký zážitek.

Festival AVE BOHEMIA představí českou premiéru baletů Richarda Strausse a Sergeje Prokofjeva

V české premiéře budou uvedena dvě baletní díla na hudbu Richarda Strausse a Sergeje Prokofjeva. Chystá se baletní aktovka Don Juan na Straussovu symfonickou báseň a Pohádka o Šaškovi, Prokofjevův balet, který pochází z let spolupráce slavného ruského skladatele se souborem Ballets Russes Sergeje Ďagileva.

Do Prahy zavítá v rámci festivalu na přelomu října a listopadu Mladý balet Serge Lifara z ukrajinského Kyjeva. Režisérem a choreografem baletního večera je známý ukrajinský choreograf Viktor Gačenko. Mladí umělci jsou absolventy kyjevské Lifarovy taneční akademie, hlavní role v baletech zatančí sólisté Národního divadla v Praze a Kyjevě.

Balet Don Juan je inspirovaný symfonickou básní Richarda Strausse, pozdně romantického německého skladatele, který je především díky svým operám dobře známý i v českém prostředí. Hudební předloha i její jevištní zpracování má svůj inspirační zdroj v básni rakouského romantika Nikolause Lenaua, která představuje jeden z úhlů pohledu na ikonickou postavu Dona Juana. Zde není bohapustým záletníkem, ale romantickým idealistou, který se ve světě pozemských radovánek snaží najít ideál, v tomto případě zosobněný ženou. Pro titulní roli přijal pozvání první sólista baletu Národního divadla v Praze Michal Štípa, milovníci baletního umění se tedy mají na co těšit!

Baletní kus s názvem Pohádka o Šaškovi je jevištní dílo, které bylo dokončeno Sergejem Prokofjevem v roce 1921. U mladého, ale již uznávaného ruského skladatele je objednal Sergej Ďagilev, impresário a ředitel světově proslulého souboru Ballets Russes, který tehdy představoval revoluci v baletním umění. Prokofjev musel první verzi tohoto díla podle Ďagilevových pokynů přepracovat. Balet s názvem Šašek (či Klaun), v zahraničí uváděný pod názvem Chout, vycházejícím z přepisu ruského slova šut, nebo Buffoon (ruský titul byl Příběh o šaškovi, který sedm šašků přechytračil), byl pak velikým úspěchem. Premiéru měl v Paříži ve výpravě ruského modernisty Michaila Larionova a hudební dílo vysoce ocenili i významní skladatelé té doby, jako byl Igor Stravinskij a Maurice Ravel. V roli Šaška se v této novodobé verzi představí sólista Národního divadla v Kyjevě Jaroslav Tkačuk.

Na program složený z těchto baletů se můžete těšit 3. listopadu 2013 v 16.00 hodiny na Nové scéně Národního divadla a 4. listopadu v 19.00 hodin na scéně Divadla Broadway v Praze.

O festivalu AVE BOHEMIA

Festival AVE BOHEMIA se koná dvakrát do roka, v období jarních a podzimních prázdnin. Jeho prvotním cílem je svést na jedno místo mladé umělce z různých zemí, ať už jde o studenty umění nebo ty, kteří se umělecké činnosti věnují ve volném čase. Zahrnuje zpěv, hudbu, tanec či divadlo, od letošního roku přibyly kategorie také pro výtvarné umění. Zahraniční účastníci festivalu se v jeho průběhu seznamují s hlavním městem Prahou, je pro ně připraven naučný i zábavní program. Všichni účastníci mají zajištěny prostory pro zkoušení jevištních čísel, soutěžní den a pro závěrečnou veřejnou prezentaci. Tyto části zatím vždy proběhly v kongresovém sálu a přilehlých prostorách hotelu Olšanka na Žižkově.

Soutěž se odehrává pod dohledem odborné poroty, která provádí anonymní bodové hodnocení všech soutěžních čísel, které je zpracováno počítačovým programem. V jednotlivých kategoriích se pak soutěžící mohou umístit jako laureáti a diplomati. Ale pro účastníky by mělo být hlavní motivací ne získání cen, ale zkušeností ze společné práce a zážitků. Nejzajímavější čísla jsou vybírána na závěrečné vystoupení, které je otevřené i divákům z řad veřejnosti. Festivalu se již zúčastnily desítky dětí a mladých umělců z České republiky, Ruska, Ukrajiny, Polska, Slovenska nebo Německa.

Autor:
Vydáno: