Fascinující Příběh masek

Úžasný barevný rej masek z celého světa bude od 8. července až do 4. září vévodit Obchodnímu centru Šestka v Praze 6.  Výstava s názvem Příběh masek představí přes dvacet modelů masek nejrůznějšího původu i určení. Malým i velkým návštěvníkům OC Šestka tak pootevře poutavým způsobem fenomén, který provází lidskou kulturu od nepaměti.

Fascinující Příběh masek

Maska sloužila a slouží v řadě kultur na všech kontinentech jako součást rituálů, které provází člověka od narození až do smrti. Umožňuje mu nahradit svoji tvář, odradit nepřátelské síly, přiblížit se vzývanému božstvu, hrát roli někoho jiného,” říká marketingová manažerka OC Šestka Lucie Schwabová a zve k návštěvě: “Naši návštěvníci uvidí nejen model masky z doby egyptských faraónů, indiánské a asijské masky, ale také ty, které mají blízko k evropskému masopustnímu či karnevalovému reji. Nebudou chybět ani masky divadelní. ”

Osm velkých, až dvoumetrových exponátů, a třináct menších modelů masek bylo vyrobeno speciálně na zakázku. Expozice, která v OC Šestka zažije svou premiéru, představí druhy masek a jejich užití při rituálech, bojích, slavnostech a v divadle. Masky budou návštěvníkům představeny pomocí informačních panelů a celá výstava bude ještě rozšířena o velkoformátové fotografie masek. Nedílnou součástí zajímavého Příběhu masek bude interaktivní světelný panel s mapou světa s vyznačením významných prvků pro daný region, jakými jsou například stavby, přírodní útvary a další zajímavosti.  Návštěvníci se seznámí také s dokumentací výroby masek - základní ideou, použitými materiály a pomůckami, pracovním postupem.

Slovo maska se k nám dostalo z arabštiny,  maskh, „proměnit se ve zvíře, příšeru či blázna“ a maskharah, „šašek, klaun, komik“; možná už z klasické egypštiny: msk, „zvířecí, dodatečná, tj. druhá kůže na lidském těle“ a odtud do arabštiny a následně do latinského maskara, středolatinského masca a italského maschera, „obřadní maska, maškara“.

Zdroj: OC šestka
Autor:
Vydáno: