Evropská noc vědců

Poslední páteční noc v září je v Evropě již jedenáct let zasvěcena vědě a letos poprvé přivítají na Evropské noci vědců návštěvníky i Plasy. Tématem letošní noci vědců je bezpečnost, Centrum stavitelského dědictví Plasy Národního technického muzea, které bude tento večer prezentovat oblast stavitelství a architektury, proto návštěvníkům přiblíží oblast statiky, především stavbu mostů.

Evropská noc vědců

Program Evropské noci vědců bude probíhat před Centrem stavitelského dědictví Plasy NTM. Koordinátor akce za NTM Pavel Kodera uvádí: „ Muzeum vyjde ven ze svých expozic a návštěvníkům umožní vyzkoušet si statiku v praxi.  Budou moci zjistit, jak postavit most, který unese co největší zatížení, jak překlenout co nejširší prostor, jak postavit samonosný most bez jakýchkoli spojovacích prvků, co všechno unese obyčejný papír anebo třeba špagety. Nic nepřesvědčí člověka lépe než vlastní zkušenost.“ Návštěvníci, které láká objevovat, jaká tajemství skrývá muzeum v noci, dostanou také příležitost. Expozice stavitelství CSD Plasy NTM bude otevřena do 21 hodin.

Hlavním pořadatelem Evropské noci vědců v Plasích je Západočeská pobočka České astronomické společnosti, která má s pořádáním noci vědců již dlouholeté zkušenosti a pro svůj záměr propagovat vědu si cíleně vybírá místa, která jsou možnostem velkých měst napojených na vědecký život hůře dostupná. Astronomové se samozřejmě ujmou dalekohledů a pozorování vesmírných objektů, v přednáškovém sále Centra stavitelského dědictví současně uskuteční 4 zajímavé přednášky na téma astronomie a fyzika. Vstříc noci vědců vyjde i město Plasy, které po setmění zajistí pro zlepšení pozorovacích podmínek zhasnutí veřejného osvětlení. O pokusy z oblasti fyziky, chemie či biologie obohatí program další organizace, jako jsou Západočeská univerzita, Gymnázium Plasy a místní i sousední základní školy. Program viz http://www.astro.zcu.cz/cs/clanky/clanek/309/

Akce se bude konat v sobotu 30. září od 16.00 do 23.00 hodin. Program zdarma. Expozice stavitelství bude otevřena do 21.00, vstupné plné 50,- Kč, snížené 30,- Kč. Národní technické muzeum. Centrum stavitelského dědictví Plasy. Pivovarská 5, 331 01 Plasy.

Autor:
Vydáno: