Den stromů v zoo

V ostravské zoo se v neděli 19. října uskuteční oslavy Dne stromů. Zoo se tak podruhé připojí k mezinárodní akci s více než stoletou tradicí, jejímž cílem je připomenout nezastupitelný význam stromů a zeleně vůbec pro existenci všech živých bytostí na naší planetě.

Den stromů v zoo

Areál Zoo Ostrava se nachází v ojedinělé lokalitě Velkého ostravského lesa nedaleko centra města. V původních lesních porostech, které zaujímají téměř 2/3 rozlohy areálu, jsou dominantní zejména buky lesní, z nichž mnohé zde rostou už přes sto let. Kromě buků najdeme v lese na 400 dalších druhů planě rostoucích rostlin. Tato unikátní lokalita je tedy doslova předurčena ke konání akce o stromech a pro stromy. A co v neděli návštěvníky čeká?

V 10:45 hod. bude slavnostně otevřen nový informační koutek věnovaný problematice šetrného dřeva a šetrného lesního hospodaření, který finančně podpořil Moravskoslezský kraj. Koutek vznikl u vstupu do pavilonu Papua.

Protože je podzim nejvhodnějším obdobím k výsadbě dřevin, zasadíme v rámci akce na dvou vybraných místech několik stromků. Do sázení se mohou zapojit sami návštěvníci a případně se inspirovat k tomu, aby si třeba podobně zasadili stromky i na vlastní zahrádce. Sázet budeme od 11:00 hod. a od 13:00 hod. v areálu Zoo Ostrava. Bližší informace o místě sázení se návštěvníci dozví v neděli u vstupu do zoo.

Pro děti budou v mezidobí (tj. od 11 do 13 hod.) připraveny hry a aktivity o stromech. V případě příznivého počasí budou probíhat přímo na místech sázení, za deště v prostorách výukového centra. Kdo bude mít chuť, může pomoct zvířatům v zoo sběrem žaludů v areálu zoologické zahrady.

Stromky, nářadí a další potřebné věci k sázení budou zájemcům k dispozici na místě. Se sázením budou pomáhat pracovníci zoo a dále dobrovolníci, kteří nemalou měrou zajišťují organizaci většiny doprovodných akcí pro veřejnost. Akce je součástí projektu, který finančně podpořil Moravskoslezský kraj.

Autor:
Vydáno: