Den první pomoci v zoo

V sobotu 7. května se v ostravské zoologické zahradě uskuteční akce věnovaná zásadám první pomoci. Návštěvníci si budou moci opět teoreticky osvěžit i prakticky vyzkoušet, jak ošetřit zraněného.

Den první pomoci v zoo

V areálu zoo budou mít zájemci tuto sobotu mezi 9. a 14. hodinou možnost vidět ukázky poskytování první pomoci u namaskovaných figurantů a na figurínách a rovněž si sami prakticky vyzkoušet, jak správně ošetřit zraněného, jak provést masáž srdce či jak zafixovat zlomenou končetinu. Budou moci nahlédnout i do vozu záchranného týmu a seznámit se s vybavením zdravotnické záchranné služby. Na místě bude rovněž probíhat měření krevního tlaku a množství cukru v krvi. Pro děti budou připraveny drobné dárečky v podobě reflexních přívěsků, omalovánek se zásadami bezpečnosti apod.

Akci tradičně pořádá Oblastní spolek Českého červeného kříže v Ostravě, resp. členové Humanitární jednotky ve spolupráci s BESIPem. V případě nepříznivého počasí se akce neuskuteční.

Autor:
Vydáno: