Den první pomoci v zoo

Tuto sobotu se v ostravské zoologické zahradě opět uskuteční akce věnovaná zásadám první pomoci. Zájemci si budou moci teoreticky osvěžit i prakticky vyzkoušet, jak ošetřit zraněného, jak provést masáž srdce či jak zafixovat zlomeninu.

Den první pomoci v zoo

V areálu zoo budou mít zájemci v sobotu 16. května mezi 9. a 14. hodinou možnost zhlédnout ukázky poskytování první pomoci u namaskovaných figurantů a na figurínách a rovněž si sami prakticky vyzkoušet, jak správně ošetřit zraněného, jak provést masáž srdce či jak zafixovat zlomenou končetinu. Budou moci nahlédnout i do vozu záchranného týmu a seznámit se s vybavením zdravotnické záchranné služby. Na místě bude rovněž probíhat měření krevního tlaku a množství cukru v krvi. Pro děti budou připraveny drobné dárečky v podobě reflexních přívěsků, omalovánek se zásadami bezpečnosti apod.

Akci tradičně pořádá Oblastní spolek Českého červeného kříže v Ostravě, resp. členové Humanitární jednotky. V případě nepříznivého počasí se akce neuskuteční.

Autor:
Vydáno: