Den pro želvy

Jsou mezi nimi vodní i suchozemské a téměř všechny patří k ohroženým druhům. Část je chována v zázemí, kde se některé i úspěšně rozmnožují, většinu však lidé najdou na různých místech v expoziční části zoo. Sobotní akce představí návštěvníkům tuto starobylou skupinu zvířat, která pamatuje éru dinosaurů, zejména z hlediska ohrožení a možné pomoci každého z nás.

Den pro želvy

Želvy jsou starobylou skupinu živočichů s ojedinělou tělesnou stavbou obývající naši planetu bezmála čtvrt miliardy let. Byly svědky vzestupu i pádu dinosaurů, viděly vzlétnout první ptáky a přihlížely vzniku člověka. Za posledních 30-40 let však klesly počty mnoha druhů natolik, že jim hrozí úplné vyhubení!

V minulých staletích člověk bezohledně vyhubil obří suchozemské želvy na některých ostrovech, v současnosti se ohrožení želvích populací dotýká všech druhů. V mnoha oblastech světa jsou jejich vejce i maso důležitou tradiční potravou obyvatelstva, jejich krunýře jsou využívány jako surovina pro další zpracování, široké uplatnění mají želvy i při výrobě orientálních léčiv. Místa výskytu želv jsou činností člověka poškozována, znečišťována, fragmentována či úplně zlikvidována a zastavěna. Mořské želvy hynou v bludných rybářských sítích, jejich rozmnožovací pláže zabírají lidé a v důsledku zvyšujícího množství plastového odpadu v mořích strádají mylnou konzumací plastových sáčků, které jim připomínají jejich potravu – medúzy.

Během sobotního programu, který bude probíhat od 11 do 16 hodin, se zájemci seznámí s chovanými druhy želv, dozvědí se, které druhy se vyskytují v přírodě České republiky a které by se v ní naopak vyskytovat rozhodně neměly. Děti se mohou těšit na nejrůznější želví aktivity, kvízy i ukázky krunýřů, mohou se zapojit do želví soutěže. Představíme i nový interaktivní prvek upomínající na ohrožení mořských želv. A chybět nebudou ani informace, jak může těmto starobylým tvorům pomoci každý z nás. V 16 hodin pak proběhne mimořádné komentované krmení želv ostruhatých, vyhodnocení želví soutěže a předání cen.

Želvy v Zoo Ostrava:
dlouhokrčka Siebenrockva (Chelodina oblonga) – blízko ohrožení (Near Threatened )
krátkokrčka novoguinejská (Elseya novaeguineae)
pelusie černá (Pelusios niger)
pelusie západoafrická (Pelusios castaneus)
karetka novoguinejská (Carettochelys insculpta) – zranitelná (Vulnerable)
želva ostruhatá (Centrochelys sulcata) – zranitelná (Vulnerable)
kuora amboinská (Cuora amboinensis) – zranitelná (Vulnerable)
želva bahenní (Emys orbicularis) – blízko ohrožení (Near Threatened)
želva Hamiltonova (Geoclemys hamiltonii) – zranitelná (Vulnerable)
želva hvězdnatá (Geochelone elegans) – zranitelná (Vulnerable)
želva ohebná (Kinixys erosa) – chybějící údaje (Data Deficient)
želva chrámová (Heosemys annandalii) – ohrožená (Endangered)
želva černavá (Heosemys grandis) – zranitelná (Vulnerable)
želva ostnitá (Heosemys spinosa) – ohrožená (Endangered)
želva anámská (Mauremys annamensis) – kriticky ohrožená (Critically Endangered)
želva trojkýlná (Mauremys reevesii) – ohrožená (Endangered)
okadie čínská (Mauremys sinensis) – ohrožená (Endangered)
želva žlutohnědá (Testudo graeca) – zranitelná (Vulnerable)
želva zelenavá (Testudo hermanni hermanni) – ohrožená (Endangered)
želva zelenavá (Testudo hermanni boetgeri) – ohrožená (Endangered)

Autor:
Vydáno: