Den pro gibony a tamaríny

V Ostravě jsou k vidění dva zástupci těchto skupin primátů – giboni bělolící a tamaríni pinčí. Oba druhy patří ve volné přírodě ke kriticky ohroženým.

Den pro gibony a tamaríny

V sobotu 20. srpna bude pro návštěvníky ostravské zoo připraven program, který se bude týkat gibonů a tamarínů. Dva zástupce těchto skupin ostravská zoo chová a také úspěšně rozmnožuje. Jedná se o gibony bělolící a tamaríny pinčí. Oba druhy primátů patří ve volné přírodě ke kriticky ohroženým a tak se může stát chov v zoologických zahradách jedinou možností, jak tyto primáty zachovat na Zemi pro budoucí generace.

Jaký bude sobotní program v zoo? Mezi 11. a 16. hodinou budou u pavilonu primátů připraveny nejrůznější kvízy a hádání pro děti (v případě nepříznivého počasí ve výukovém centru). Dále proběhne mimořádné komentované setkání: v 11:30 hod. u gibonů a ve 12:00 hod. u tamarínů. V obou případech to bude u venkovních výběhů.

Gibon bělolící (Nomascus leucogenys)

Obývá ostrůvkovitě a velmi vzácně tropické stálezelené lesy v Laosu, Kambodži, v severním Vietnamu a v nejjižnější provincii Číny. Žije v rodinných skupinách. Své teritorium označuje voláním, které je zesilováno malý hrdelním vakem. V korunách se pohybuje stejně jako ostatní giboni pomocí dlouhých předních končetin – brachiací (ručkováním). Patří mezi neohroženější druhy gibona, v Červené knize (IUCN Red List of Threatened Species) je veden jako kriticky ohrožený druh (Critically endangered). Hlavní příčinou prudkého poklesu jeho populace je odlesňování za účelem využívání půdy pro pěstování zemědělských plodin a dále ilegální lov.

Tamarín pinčí (Saguinus oedipus)

Tento drobný primát s charakteristickým chomáčkem bílých chlupů na temeni se vyskytuje na velmi omezeném území v Kolumbii. V Červené knize (IUCN Red List of Threatened Species) je veden v kategorii kriticky ohrožený druh (Critically Endangered). Odhaduje se, že ve volné přírodě žije okolo 6000 jedinců, což je daleko méně, než je chováno v lidské péči.  Největší hrozbou pro tyto primáty je ztráta přirozeného prostředí (přeměna lesů na zemědělskou půdu, budování vodních elektráren ad.), dříve to byl rovněž masivní odchyt zvířat pro obchodování s domácími mazlíčky.

Foto Pavel Vlček

Autor:
Vydáno: