Den bez palmového oleje

Sobota 19. srpna bude v několika českých a slovenských zoologických zahradách Dnem bez palmového oleje. Také Zoo Ostrava se ke společné akci upozorňující na problematiku pěstování palmy olejné připojí. Pro návštěvníky bude připraven speciální program.

Den bez palmového oleje

Sobotní program bude probíhat od 11 do 16 hod. a bude věnován zejména spotřebitelskému chování nás lidí. Na několika místech v areálu návštěvníkům mimo jiné představíme možnosti, jak se výrobkům obsahujícím palmový olej vyhnout. Další aktivity se zaměří rovněž na zvířata, kterých se pěstování palmy olejné v jejich původní domovině bezprostředně dotýká. Už to nejsou jen druhy z jihovýchodní Asie v čele s kriticky ohroženým orangutanem, ale v posledních letech k nim přibyli i živočichové ze střední a západní Afriky, kam se pěstování palmy olejné také rozšířilo. Ostravská zoo chová několik zástupců, jejichž situace ve volné přírodě není v důsledku zakládání palmových plantáží v místech jejich přirozeného výskytu nijak příznivá. Jedná se např. o vzácné kočkodany Dianiny, šimpanze hornoguinejské nebo krokodýly štítnaté.

V Zoo Ostrava se snažíme nejen informovat návštěvníky o této problematice, ale sami jít příkladem v používání palmového oleje. V restauraci Saola se vaří bez použití palmového oleje, stejně tak provozovatelé občerstvovacích stánků nepoužívají k přípravě smažených jídel palmový olej. Rovněž se snaží nabízet i další výrobky, které obsahují jiné druhy olejů. V rámci sobotní akce jim bude předán certifikát o nepoužívání palmového oleje organizací Lestari, která se věnuje především tématu palmového oleje nejen v České Republice, ale vyvíjí aktivity i přímo v zemích, kde jsou ohrožovány vzácné ekosystémy.

Palmový olej je díky obrovským výnosům jeden z nejlevnějších rostlinných olejů, díky svým vlastnostem jeden z nejpoužívanějších. Celosvětová poptávka po něm je veliká. Neustále se rozšiřující plantáže palmy olejné, z níž se palmový olej získává, mají ale za následek rozsáhlou devastaci přírody, zábory půdy, kácení. Původní deštné lesy tak nenávratně mizí a s ním i jeho obyvatelé... Nejvíce se palma olejná pěstuje v jihovýchodní Asii, zejména v Indonésii a Malajsii. Tyto dva státy zajišťují 85 % světové produkce oleje! Postupně se ale plantáže rozšiřují i na africký kontinent. Problém je, že na těchto plantážích roste palma olejná nejen pro (s)potřebu tamních obyvatel, ale i nás Evropanů, resp. Američanů. Palmový olej má velmi široké spektrum využití. Je obsažen ve zhruba polovině všech potravinářských výrobků, např. v sušenkách, ve zmrzlině, v chipsech, v margarínech, v majonéze. Hojně se využívá i v kosmetice pro výrobu šamponů, krémů, pěn na holení, mýdel. Je obsažen i v průmyslových mazivech a používá se i při výrobě biopaliv.

Od roku 2015 musí dle nařízení EU výrobci na etiketách potravin uvádět konkrétní druh rostlinného oleje, což do té doby nebylo povinné. Je tedy velmi snadné zjistit, zda výrobky, které nakupujeme, palmový olej obsahují či nikoliv. U kosmetických výrobků a drogerie zatím neexistuje nařízení, které by spotřebiteli orientaci ve složení výrobků usnadňovalo. Složení je uváděno pomocí názvu skupin chemických látek, za kterými se mohou skrývat deriváty palmového oleje.

Na webových stránkách http://stoppalmovemuoleji.cz/index.php naleznete další informace včetně seznamu výrobků bez palmového oleje.

Autor:
Vydáno: