Cukráři a cukrárny

Muzeum hlavního města Prahy pořádá v Zámeckém areálu Ctěnice od 21. 9. 2014 do 1. 3. 2015 výstavu Cukráři a cukrárny. Výstava zachycuje stručnou historii cukrářského řemesla a je první z dlouhodobého cyklu výstav, které budou navazovat na stálou expozici ze sbírek Muzea hlavního města Prahy umístěnou v zámku Ctěnice ‒ „Řemesla v pořádku. Historie profesního sdružování od středověku po současnost“.

Cukráři a cukrárny

Lidé mají rádi sladkosti od nepaměti, a tak je zajímavé připomenout si historii a výrobu čokolády, nugátu, marcipánu, perníku, cukru či zmrzliny. Již od středověku vzkvétalo na našem území pekařství a perníkářství, sladkosti se vyráběly převážně k nejrůznějším svátečním dnům v roce. V 15. století najdeme v Praze pekaře, koláčníky, kobližníky, mazanečníky a oplatečníky. Cukrářské řemeslo se oddělilo od perníkářů a pekařů v druhé polovině 16. století a v Praze se v té době nacházelo 14 cukrářů. Organizovaný cukrářský cech vznikl v Praze na počátku 17. století, po roce 1620 byl zrušen a znovu obnoven byl až v roce 1724. Roku 1859 byly cechy v českých zemích zrušeny a jejich nástupci se stala společenstva. Jednou z hlavních náplní společenstva cukrářů byla výchovná činnost jak mladých cukrářů, tak širšího okruhu odborníků, pro které vydávali časopisy a publikace.

Na začátku 20. století bylo na našem území mnoho cukrářských výroben, které dosahovaly vysoké odborné úrovně. Jména firem jako Myšák, Štěrba, Dejmal, Pechek, Štaft a publicistů odborné literatury, Hlavsy a Reimana, byla uznávaná nejen u nás, ale i daleko za hranicemi. V té době patřilo české cukrářství mezi nejlepší v celé Evropě. Tento stav se udržel až do 2. světové války, kdy byla činnost cukrářských provozoven omezena nedostatkem kvalitních surovin, stagnací výroby a odchodem kvalitních odborníků. Po roce 1948 byly prakticky všechny cukrářské výrobny znárodněny, což vedlo ke snížení úrovně celého oboru.

Převrat ve výrobě cukrovinek znamenalo rozšíření čokolády. A právě cestu čokolády do Evropy zaznamenává na výstavě instalovaná ručně malovaná interaktivní mapa světa z roku 1517 doplněná o cestu Hernána Cortése z roku 1521, který jako první čokoládu do Evropy přivezl.

Součástí výstavy je také ruční stroj na výrobu zmrzliny, skleněná máselnice, tvořítko na sněhové koule a mnoho dnes již zapomenutých cukrářských nástrojů, nádob, forem
a nejroztodivnějších tvořítek, které patřily do zařízení cukrárny, výrobny i prodejny. Tyto exponáty jsou zapůjčeny z putovní výstavy Historické cukrárny autorů Jana Marouška a Petra Lukase.

Každý návštěvník, který se prokáže na pokladně pražského muzea čokolády Choco-Story /www.choco-story-praha.cz/ vstupenkou z výstavy Cukráři a cukrárny, obdrží na vstupném 50% slevu.

V rámci výstavy vznikla i řada doprovodných programů pro veřejnost a školy.

Prezentační akce a sladké tvořivé dílničky pro veřejnost

18. 10. 2014
Perníkový den / lidový řezbář a příbramský perníkář představují perníkářskou tradici východních a středních Čech

8. 11. 2014
Muzeum čokolády Choco-Story Praha

6. – 7. 12. 2014
Perníkářská adventní dílna

17. 1. 2015
Petráčkovy hořické trubičky

31. 1. 2015
Malířka marcipánu Jana Heimerová z Paskova a Perníková chaloupka /Muzeum perníku v Rábech u Pardubic přináší i neobvyklé zamyšlení nad pohádkou "O perníkové chaloupce"/

7. 2. 2015
Daniel Syrový, chocolatier

8. 2. 2015
Masopustní lidové sladkosti

Autor:
Vydáno: