Co by se stalo, kdyby…

Galerie Villa Pellé otevírá výstavu Daisy Mrázkové, malířky, ilustrátorky a autorky dětských knih, které ovlivnily celé generace rodičů i dětí. Výstava, která nese název podle jednoho z nejznámějších titulů této přední české výtvarnice: Co by se stalo, kdyby…, nabídne zejména ilustrace, ale i méně známou volnou tvorbu této autorky. „Je paradoxní, že malířská tvorba Daisy Mrázkové leckdy překrývá její ilustrační knižní tvorbu. A naopak mnozí čtenáři knih, které povětšinou sama psala, nevědí mnoho o jejích obrazech a kresbách. Současná výstava se pokouší tento rozpor překlenout oboustrannými tvůrčími odkazy a vzájemnými vztahy“ dodává kurátor výstavy Jan Rous. Svět dětské literatury obohatila Mrázková o tucet knih přeložených do řady jazyků. V drobných příbězích kladla důraz na základní hodnoty i rozvoj dětské zvídavosti a fantazie.

Co by se stalo, kdyby…

O tom, že výstava oslovuje zejména malé návštěvníky a jejich rodiče či prarodiče svědčí i bohatý doprovodný program. Pro děti je během otevírací doby otevřen výtvarný ateliér, ve kterém si mohou vytvořit vlastní knížku. Výstavu doplní i divadelní představení,  workshopy pro děti a komentované prohlídky pro dospělé.

Výstava Co by se stalo, kdyby… bude v Galerie Villy Pellé na Praze 6 (Pelléova 10) přístupná od 21. listopadu 2017 do 28. ledna 2018. Více informací na www.villapelle.cz.

Daisy Mrázková má se svými autorskými knihami v dětské literatuře druhé poloviny dvacátého století výjimečné postavení. „Příběhy prvních knížek Daisy Mrázkové patřily jako vyprávění nejprve jejím vlastním dětem a později dětem jejich dětí a všem ostatním. Nejsou něčím na způsob pohádky, ale tvoří je fantazie a úžas nad objevováním žitého světa. V jistém smyslu jsou i jakousi moralitou, objevovaný svět je vnímán i v svém mravním základu,“ vysvětluje Jan Rous. Daisy Mrázková otevírala dětem zvláštní svět živých bytostí, lidí a zvířat nadaných schopností vzájemné komunikace, vřelostí a rozumovostí svých vztahů. V jejích příbězích promlouvají skály, oblaka, a vůbec vše, co svět obsahuje. Zároveň v nich ale ožívá i barva, čára a voda akvarelu, které se domáhají svého vlastního výrazu. Výjimečné jsou její knihy právě tím, že mezi bytosti a jevy vtahuje malířka vlastní hodnoty obrazu a kresby, barvy a čáry, které se tak stávají součástí příběhů. Určujícím impulsem pro její tvorbu byl úzký okruh přátel umělců – Václav Boštík, Jan Křížek, Václav Bartovský, a hlavně pak její muž Jiří Mrázek, který se stal po jejím krátkém studiu Vysoké školy uměleckoprůmyslové během válečných let její celoživotní oporou. Vliv na tvorby Daisy Mrázkové však měly i její anglické kořeny a dětství strávené s knihami říkaček Matky Husy nebo Alenky v říši divů. Výstava v Galerii Villa Pellé se pokouší najít souběh autorčiny ilustrační tvorby s tvorbou volnou – jejími obrazy a kresbami. I tímto propojením je práce Daisy Mrázkové ojedinělá.

Daisy Mrázková se narodila v roce 1923, zemřela v prosinci 2016. Studovala na Uměleckoprůmyslové škole u prof. Antonína Strnadela v letech 1943-1944. Jako výtvarnice se účastnila řady výstav. Spolu s manželem byli členy výtvarné skupiny UB 12. Věnovala se olejomalbě, od roku 1962 dětské literatuře a ilustrování knih pro děti, později převažovala v její tvorbě perokresba, kresba barevnými tužkami a v devadesátých letech malba vaječnou temperou. Vystavovala od roku 1958. Její první autorská publikace je z roku 1965 Neplač, muchomůrko, kterou si také sama ilustrovala. Postupem času začalo ubývat slov a Mrázková se stala jednou z prvních autorek, které v našem prostředí vytvářely obrázkové knihy. Její knihy provázejí dětské čtenáře od konce padesátých let, a například kniha Haló Jácíčku se stala ikonou několika generací. Ilustrace zároveň patří do širšího prostoru – byla současně malířka, tvořila velké kresby, všechny tyto oblasti se v její tvorbě prostupovaly a odkazovaly k sobě. Mrázkové literární díla jsou přeložena do slovenštiny, angličtiny, němčiny, japonštiny, litevštiny a slovinštiny. Životním osudem zůstala spjata se svým manželem, malířem Jiřím Mrázkem (1920–2008).

soupis autorských a ilustrovaných knih

knihy ilustrované
1957 Jan Vladislav: Jak si Ivan Pecivál dceru svého cara vzal, a dvě další pohádky, Svět Sovětů, Praha, ilustrace a grafická úprava Daisy Mrázková, kreslené titulky Jiří Mrázek
1959 Joseph Jacobs: O krásné Hadrničce a kouzelném Husopasovi. 1. vyd. Praha: SNDK
1959 Eileen O’Faolain, Patrick Kennedy, Irské pohádky, Státní nakladatelství dětské knihy, Praha, ilustrace a grafická úprava Daisy Mrázková
1963 Olga Krejčová, Malenka a štětec, Albatros, Praha, ilustrace a grafická úprava Daisy Mrázková
1978 Klára Fehér, Budu mít svůj ostrov, Albatros, Praha, Ilustrace a grafická úprava Daisy Mrázková

autorské knihy: text, ilustrace a grafická úprava
1965 Neplač, muchomůrko (malá knížka o velkých věcech), Albatros, Praha
1969 Chlapeček a dálka, Albatros, Praha
1971 Byla jedna moucha, Albatros, Praha
1972 Haló, Jácíčku (knížka o velikém přátelství), Albatros, Praha
1973 Můj medvěd Flóra, Albatros, Praha, grafická úprava Milan Grygar
1973 Neposlušná Barborka, obrázkový sešit, Albatros, Praha, grafická úprava Stanislav Duda
1975 Auto z pralesa, Albatros, Praha
1977 Nádherné úterý, čili slečna Brambůrková chodí po světě, Albatros, Praha
1978 Kluk s míčem, Albatros, Praha
1980 Co by se stalo, kdyby…, Albatros, Praha
1982 Slon a mravenec, Albatros, Praha
2009 Písně mravenčí chůvy, Baobab, Praha, grafická úprava Helena Šantavá

výběr z autorských výstav
1969 Obrazy a kresby z let 1965–1968, Galerie Václava Špály, Praha
1978 Obrazy a kresby, Divadlo v Nerudovce, Praha
1983 Kresby, Dům pánů z Kunštátu, Brno
1984 Kresby, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha
1986 Příběh čar, Galerie Opatov, Praha
1993 Kresby, Galerie Gema, Praha
1994 Kresby a obrazy, 1992–1994, Galerie Pecka, Praha
2001 Daisy Mrázková dětem, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
2002 Výběr z díla, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2011 Voda a čára, Topičův salon (2007-), Praha
2012 Daisy Mrázková – obrazy, kresby, knihy, Museum umění Benešov

DOPROVODNÉ PROGRAMY:

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVOU - čtvrtky 14. 12. a 25. 1. od 18 hodin, sobota 6. 1. od 16 hodin.

PŮDA PLNÁ PŘÍBĚHŮ / stálá součást výstavy
Jak se dělá kniha? Víte, co je maketa, psací stroj, koláž nebo tiráž? Že ne? Přijďte si napsat, graficky upravit, nakreslit a odnést svou knížku na motivy pohádkových příběhů Daisy Mrázkové.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ A DÍLNA S KEJKLÍŘEM

MŮJ MEDVĚD FLÓRA, 14. 1. 15:00 / divadýlko pro děti
Pohrávání si s knížkou Daisy Mrázkové o nalezeném medvídkovi  pro všechny, kdo si rádi čtou, představují, vymýšlejí a mají chuť hrát si. 3–9 let, 45 minut, 90 Kč

FLÓRA A JINÍ MEDVĚDI, 14. 1. 16:00 / divadelní dílna pro děti
Přineste si svého medvěda, zahrajme si s ním divadlo! Jak mluví, tančí, brečí i hlučí.
5–9 let, 60 minut, max. 15 dětí, rezervace: dilny@villapelle.cz, 90 Kč

HALÓ, JÁCÍČKU!, 28. 1., 15:00 / divadýlko pro děti
Pohádka o tom, jak si zajíček s veverkou svým kamarádstvím udělali svět krásnější, a že ho takový můžete mít i vy. 4–10 let, dospělí, 45 minut, 90 Kč

WORKSHOPY PRO VEŘEJNOST

Co by se stalo, kdyby…, 26. 11., 15:00
Co kdybychom se mohli proměnit v mravenečky a vlézt do kouzelných knížek Daisy Mrázkové? A co kdybychom v pohádkovém světě plném pestrých barev odhalili některá kouzla, která s nimi Daisy uměla provádět? Přijďte zjistit „Co kdyby…?” do naší galerie a zažijte pohádkově kouzelnou radost z tvoření.
od 5 let, s Magdalénou Rokosovou

Dobrodružství Dálky, 7. 1., 15:00
Dekalky a olejové papíry
Vytváříme neznámé krajiny a prostředí s příběhem. Ocitneme se na podivně tvarované vesmírné planetě, v městské džungli plné roztodivných květin, či na vyprahlé poušti se skálami a kameny? Necháme se překvapit, co nám vznikne pod rukama a co se v krajině bude odehrávat.
od 4 let, , , s Terezou Říčanovou

Malý a velký, blízký a daleký, 21. 1., 15:00
Barvy, pigmenty a akvarel
Podíváme se na svět z různých úhlů pohledu - z podlahy jako mravenec, z výšky jako slon, ze vzduchu jako moucha, a tak dál. Vyzkoušíme si namíchat svůj odstín barvy a napnout papír na malování akvarelem. Nezůstane ale jen u toho, vše, co zaznamenáme, použijeme do vlastního příběhu.
od 6 let, s Alžbětou Zemanovou

Délka tvůrčích dílen: 1,5h až 2 h / Kapacita: max. 20 dětí, rezervace: dilny@villapelle.cz

S autem, slonem, mravencem pralesem se ženem! 10. 12., 15:00
Animační dílna s lektorkami Ultrafun.
Jistě víte, jak vypadá auto. Stejně jistě víte, jak vypadá slon a mravenec. Víte ale, jak vypadá takový prales? A tvorové, kteří ho obývají? Dovedete si vůbec představit, jak překvapení budou, až vás v pralese potkají? Přijďte si natočit svůj veselý pralesní film. Můžete se stát hlavními hrdiny dobrodružného příběhu, který sami nakreslíte, rozpohybujete i zrežírujete!

Délka tvůrčí dílny: 1,5h až 2 h / od 5 let, kapacita: 10 dětí, 90 Kč, rezervace: dilny@villapelle.cz

TVŮRČÍ DÍLNY PRO ŠKOLY NA OBJEDNÁNÍ

CO BY SE STALO, KDYBY…

Komentovaná prohlídka s tvůrčí dílnou s lektorkou Magdalenou Rokosovou

Literárně-výtvarná dílna. Co kdybychom se mohli proměnit v mravenečky a vlézt do kouzelných knížek Daisy Mrázkové? Co kdybychom v pohádkovém světě plném pestrých barev odhalili některá kouzla, která s nimi paní ilustrátorka uměla provádět? A co kdybychom stejně jako hrdinka její knížky našli nějakého medvídka či jiné zvířátko a vytvořili pro něj pohádkový svět, kde se bude cítit doma? Přijďte zjistit „Co kdyby” do naší galerie a zažijte pohádkově kouzelnou radost z tvoření.

Délka tvůrčí dílny: 90 min / Kapacita dílny: dle dohody / Cena za dílnu: min 1000 Kč / skupiny nad 17 dětí 60 Kč / dítě /

Rezervace dílen a divadelních představení: dilny@villapelle.cz

Autor:
Vydáno: