Člověk v náhradách aneb technika slouží medicíně

Stěžejní výstava Národního technického muzea letošního roku „Člověk v náhradách aneb technika slouží medicíně“ vznikla ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Národní lékařskou knihovnou. Seznamuje návštěvníka s historií i se současností protetiky, ukazuje možnosti, perspektivy i meze náhrad lidského těla a zachycuje jedinečnost výsledků propojení jednotlivých oborů medicíny, vědy a techniky.

Člověk v náhradách aneb technika slouží medicíně

Na výstavě se návštěvníci seznámí s realitou současných možností medicíny. Poznají, jak lidé pomocí přístrojů posouvají omezení svého těla a co a jak je možné plnohodnotně či částečně v lidském těle v současnosti nahradit. Uvidí, k jakým úspěchům v posledních desetiletích díky spolupráci odborníků z oblasti lékařství, elektroniky, kybernetiky, mechaniky, statiky či designu a na základě využití moderních technologií a materiálů došlo. Mohou porovnat současné možnosti s historií oboru i poznat jeho další směřování. Na přípravě výstavy se podílely desítky špičkových odborníků z jednotlivých představených oborů.

Generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr uvedl: „Cílem této výstavy je seznámit veřejnost s mimořádnými výsledky propojení oborů medicíny, techniky a vědy. Autorský tým se pustil do odvážného činu. Bylo nutné koordinovat výpůjčky předmětů od 60 subjektů a propojit spolupráci velkého množství elitních odborníků ze zdravotnictví. Díky tomuto projektu založilo NTM sbírku zdravotnické techniky.“

Rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima dodal k podílu Univerzity Karlovy na vzniku výstavy: „Je to koncept ukázky vývoje implantátů a různých pomůcek člověka za posledních 150 let, na kterém se podíleli odborníci z lékařských fakult Univerzity Karlovy, zejména z 1. lékařské fakulty UK, z fakultních nemocnic, např. z IKEM, ale také kolegové z Masarykovy univerzity v Brně.“

Výstava ve dvanácti sekcích a stovkách exponátů srozumitelnou formou prezentuje celé spektrum funkčních i estetických náhrad lidského těla od protéz končetin, zubních, cévních či prsních implantátů přes náhrady funkce ledvin, jater, slinivky, srdce či plic, po nervovou stimulaci či kompenzaci hlasu, sluchu a zraku. Uvidíte zde sluchadlo Bedřicha Smetany i nejnovější kochleární implantáty nahrazující sluch; experimentální srdeční čerpadlo, zkoušené v 70. letech v Brně i současná „umělá srdce“ HeartWare a HeartMate; dřevěné nohy a ruce i současné bionické protézy; Alwallovu umělou ledvinu, která zachraňovala životy prvním dialyzovaným pacientům v Praze 50. let i nejnovější dialyzační přístroje, schopné zčásti nahradit funkci ledvin i jater, jejichž pokročilá technologie dovoluje napodobit očišťovací funkci ledvin téměř jako u živého orgánu.

Výstava potrvá od 10. května 2017 do 4. března 2018. Výstavu doprovází široká nabídka speciálních programů pro školy a řada akcí pro veřejnost.

Autor:
Vydáno: