Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.

Zveme rodiče s dětmi i další zájemce, aby strávili první prázdninový den, pátek 1. července 2016, v Národním technickém muzeu na Letné, kde je čeká další program z cyklu „V Národním technickém muzeu technika ožívá.“ Tentokrát jsme připravili program k výstavě „Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.“ a návštěvníci budou mít jedinečnou možnost zjistit, jak fungoval středověký dřevěný jeřáb.

Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.

Všichni žáci a studenti, kteří přinesou vysvědčení s vyznamenáním, mají tento den vstup do muzea zdarma. Program je zdarma v rámci vstupného do muzea.

Program:
10.00 a 14.00 – ukázky fungování středověkého dřevěného jeřábu za pomoci jeho věrné repliky umístěné před budovou NTM
11.00 a 13.00 – komentovaná prohlídka výstavy „Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.“ s programem v herním koutku
10.00 až 16.00 – soutěž ve výstavě „Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.“ o ceny

Výstavu s názvem „Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.“ uspořádalo Národní technické muzeum k letošním oslavám 700. výročí narození nejvýznamnějšího českého panovníka a římského císaře Karla IV. Výstava návštěvníka přivádí na středověké staveniště a  přibližuje mu pestrým
a názorným způsobem na pozadí stavby opevnění Nového Města pražského dobové stavební techniky a řemesla včetně práce s velkými gotickými stavebními stroji.

Výstavu doprovází široká nabídka specializovaných programů pro školy a veřejnost, které byly podpořeny Magistrátem hlavního města Praha.

Autor:
Vydáno: