Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.

K letošním oslavám 700. výročí narození nejvýznamnějšího českého panovníka a římského císaře Karla IV. přispívá Národní technické muzeum výstavou s názvem „Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.“, která návštěvníka přivádí na středověké staveniště a  přibližujeme mu pestrým a názorným způsobem na pozadí stavby opevnění Nového Města pražského dobové stavební techniky a řemesla včetně práce s velkými gotickými stavebními stroji.

Generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr k výstavě dodává: „ Císař a král Karel IV. v úvodu svého vlastního životopisu uvádí:  »Svým nástupcům, kteří budou sedět na mém dvojím trůně, chci dát poznat dvojí život tohoto světa, aby z něho vyvolili lepší.  Neboť jako tvář, kterou zříme v zrcadle a je prázdná a není nic, tak také život hříšníka je prázdný a není nic. « Inspirováni touto základní Karlovou myšlenkou jsme v Národním technickém muzeu připravili exkurz do práce středověkých kameníků, tesařů, zedníků a dalších řemeslníků, kteří neměli zdaleka ,prázdnou tvář‘, ale byli zcela reálnými, pracovitými lidmi, kteří za pomoci jednoduchých a přesto geniálních nástrojů a strojů vytvořili to, co dodnes stále obdivujeme – katedrálu sv. Víta, hrad Karlštejn nebo Karlův most či stavby Nového Města pražského.“

Civitas Carolina - Město Karlovo. Nejvýznamnější český panovník a římský císař Karel IV., od jehož narození letos uplynulo 700 let, zvolil Prahu za sídelní město říše a učinil z ní centrum evropské kultury a vzdělanosti, které se mělo svým věhlasem přiblížit antickému Římu nebo biblickému Jeruzalému. K jeho mimořádným zakladatelským počinům patří založení Nového Města pražského, rozloženého na ploše velkorysých 360 ha. Nové Město vznikalo velmi rychle na základě jednotné ideové koncepce. Centry města se stala rozměrná náměstí, ulice byly stavěny nebývale široké, nově založené kostely odrážely svým zasvěcením císařovy záměry a vize.

Před budovou muzea na návštěvníky čekají funkční repliky velkých středověkých strojů, které zvou návštěvníky na výstavu. Středověké stavební stroje byly důmyslné ve své myšlence a jednoduché v provedení. Dřevěný jeřáb byl používán pro zdvihání těžších břemen, kamenných bloků a masivních trámů. Šlapací kolo, jehož pomocí se navíjelo lano jeřábu, je na lidský pohon. Dalším strojem je replika středověkého beranidla, které sloužilo k zatloukání kůlů (pilotů) do země. Takto se zpevňovaly břehy nebo zakládaly stavby v nestabilním terénu.

Výstava v Národním technickém muzeu zachycuje atmosféru středověkého staveniště.  Jejím hlavním tématem je stavba opevnění Nového Města pražského, důležité části města, protože bez fortifikace zajišťující bezpečnost by existence tehdejšího města nebyla možná. Hradba Nového Města byla dlouhá 3,5 km a byla postavena za 23 měsíců. Ve výstavním sále je vztyčena část rozestavěné hradby, která je postavena podle původní technologie a za pomoci autentického materiálu. Zmapována je zde celá technologie stavby a její fáze od lámání kamene, přes jeho zpracování, dopravu a samotnou stavbu hradby.

 „Ačkoliv byla většina prací prováděna ručně, či s použitím jednoduchých mechanismů, vzniklo tak dílo, které nás dodnes ohromuje precizní organizací práce, znalostí materiálů a technologií a dovedností tehdejších řemeslníků,“ vysvětluje Jakub Chaloupka, zástupce autorského týmu.

Na stavbě hradby jsou dokumentována jednotlivá stavební řemesla. Výtvarné pojetí aranžovaných dílen je inspirováno zobrazeními z doby vrcholné gotiky a pomáhá přiblížit tehdejší život a práci tesařů, kameníků, zedníků a kovářů. Návštěvník si může osahat jednotlivé materiály a seznámit se s dobovými nástroji jako jsou originály středověkých seker a řada dalších. Prezentovány jsou dobové technologie zpracování vápna a přípravy malty.

Stavitelské úspěchy doby Karla IV. ve výstavě přibližují v neposlední řadě vzácné dobové předměty. Z fragmentů středověké brány z hradu Bečova je sestaven průchod, kterým  procházejí návštěvníci, rozměrným a velmi cenným exponátem je gotický klenební svorník z chrámu sv. Víta na Pražském hradě s původní polychromií. Vystavena je část pískovcové okenní kružby z hradu Karlštejna, středověké cihlářské výrobky a další dobové unikáty.

Výstava, která je umístěna v hlavním sále muzea, potrvá od 12. 5. 2016 do 5. 2. 2017.

Na výstavu tematicky navazuje prezentace strážních hradů Karla IV.: hradů Kašperk, Karlsfried, Radyně a Lauf. Jedná se o menší výstavu v 3. patře muzea, ve které se návštěvník může seznámit s jejich historií.

Autor:
Vydáno: