Centrum stavitelského dědictví

Od 13. března 2016 mohou návštěvníci zavítat do nově opraveného hospodářského areálu památkově hodnotného plaského kláštera, kde Národní technické muzeum na podzim 2015 dokončilo Centrum stavitelského dědictví Plasy a atraktivní formou představuje stavební historii a tradiční stavitelství od středověku do současnosti.

Centrum stavitelského dědictví

Generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr uvedl: „Otevření Centra stavitelského dědictví v areálu mimořádně cenného kláštera v Plasích znamená pro Národní technické muzeum rozšíření expozičních prostor mimo Prahu a mimořádnou možnost představit historii stavitelství jednak v expozici, která je rozdělena podle jednotlivých etap stavby budovy, a dále v hospodářském dvoře, kde je možné si vyzkoušet historické technologie, které se dnes již zapomínají a které se dnes řeší průmyslově, např. zpracování vápna nebo práci v kovárně.“

Stálá Expozice stavitelství se nachází v budově bývalého pivovaru a prezentovány jsou zde materiály, kon­strukce a stavební prvky z různých historických období – rozmanité typy cihel, omítek, dveře, okna, krovy. Část expozice je věnována soudobé architektuře – osobnosti a dílu architekta Jana Kaplického. V objektu bý­valého mlýna se konají krátkodobé výstavy, v současnosti je zde umístěna výstava Calcarius čili vápeník, zaměřená na tradiční způsoby zpracování vápna.

V členitém areálu hospodářského dvora je možné zažít práci v tesařské dílně, vyzkoušet si zručnost kováře, nebo se zúčastnit výpalu. Pořádají se zde programy pro různé stupně škol i setkávání odborné veřejnosti.

Národní technické muzeum převzalo budovy bývalého hospodářského zázemí kláštera v Plasích do své správy v roce 2008 ve značně zchátralém stavu. V rámci projektu spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP), oblasti intervence 5.1. – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví realizovalo NTM ve dvou fázích obnovu hospodářského areálu – v první fázi od roku 2012 budovy bývalého pivovaru, sladovny a mlýna a v druhé fázi od roku 2014 obnovu hospodářského dvora. Celkové náklady projektu přesáhly 337 milionu Kč.

Otevírací doba CSD Plasy NTM  2016
13. března až 24. dubna 2016 otevírací doba sobota a neděle (včetně svátků) 10.00-17.00
30. dubna až 2. října 2016 otevírací doba úterý až neděle (včetně svátků) 10.00-18.00
8. října až 27. listopadu 2016 otevírací doba sobota a neděle (včetně svátků) 10.00-17.00

Vstupné
Plné 50 Kč/ snížené 30 Kč

Autor:
Vydáno: